>Velferdsteknologi i Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Velferdsteknologi i Sarpsborg kommune

20.04.2021

Her er informasjon om hvordan Sarpsborg kommune jobber med velferdstekniske løsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Sarpsborg kommune har i flere år jobbet med innføring av ulike velferdsteknologiske løsninger.

Trygghetsalarmer

Sarpsborg kommune benytter digitale trygghetsalarmer med SIM-kort. For å utløse alarmen kan det trykkes på en alarmknapp på trygghetsalarmen eller på brukers bærbare alarmknapp. Alarmen varsler Helsevakten i Fredrikstad, og hjemmetjenesten får utlyst oppdrag på sin vakttelefon når det har gått en alarm hos en pasient.

Trygghetsalarmer med sensorer

Trygghetsalarmene kan også kobles mot ulike sensorer. Foreløpig har kommunen satt opp dørsensor, mattesensor og fallsensor hos ulike pasienter. Disse varsler etter angitt situasjon, og etter tidspunkt.

Trygghetsalarmer med lokaliseringsteknologi (GPS)

Kommunen har noen trygghetsalarmer med mulighet for lokalisering. Disse er det pårørende som responderer på og det er pårørende som lokaliserer og henter pasienten.

Elektronisk nøkkelsystem

Kommunen har montere et digitalt låssystem hos innbyggere som har hjemmetjeneste eller trygghetsalarm for å bedre sikkerhet, håndtering og kontroll av nøkler. Systemet medfører at man kan raskere komme inn ved utløst trygghetsalarm eller behov for akutt hjelp. Hjemmetjenesten låser opp dørene med en digital nøkkel, som både er adgangs- og tidsbegrenset. Innbyggerne bruker nøkkelen sin på vanlig måte

Digitalt tilsyn

Målet med digitalt tilsyn er gi trygghet for pasienten. Løsningen består av et kamera, og helsepersonell kan utføre tilsynet ved å se på bildeoverføring. Helsepersonellet slipper da å forstyrre eller vekke pasienten ved at de låser seg inn i hjemmet eller på et rom. Digitalt tilsyn settes opp i samarbeid med pasienten.

Elektronisk medisineringsstøtte

Kommunen ser behovet for ulike løsninger på medisineringsstøtte. Dette kartlegges individuelt.


Evondos

er en medisineringsrobot som varsler med lyd, lys og tale når medisinene skal tas. Den sender også beskjed til tjenesten om medisinene er tatt eller ikke. Denne har god kapasitet med plass til flere multidoseruller. Man kan ha meldingsutveksling på roboten.

Pilly

er også en enkel dispenser som har 28 kammer til medisinene. Den varsler med lyd og lys når medisinen skal tas. Helsepersonell får beskjed på vakttelefon om medisinen ikke blir tatt innen angitt tidspunkt.

Medisinskap med digital nøkkel

er et låsbart skap som helsetjenesten har tilgang til. Da kan medisinene ligge trygt hjemme hos pasienten og helsepersonell slipper å kjøre rundt med medisinene.

Digital hjemmeoppfølging

Kommunen benytter måleinstrumenter for egenmåling hjemme. Pasienten får utdelt et nettbrett og de aktuelle måleinstrument for individuell oppfølging. Målinger som blodtrykk, vekt, blodsukker, spirometri, SpO2, temperatur, som pasienten utfører på egenhånd. Resultatet av målingene leses av sykepleier, og man får en faglig tilbakemelding. Dette skaper trygghet og kunnskap om egen sykdom for pasienten.