>Prosjekt Hotellkompetanse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Prosjekt Hotellkompetanse

Publisert: 18.03.2022

St. Marie læringssenter og Sarpsborg kommune fikk i 2020 prosjektmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) - for å utvikle et kommunalt integreringstiltak: Hotellkompetanse.

Om prosjektet

Hotellkompetanse er et kvalifiserende opplæringstiltak.

Målet med prosjektet er at deltakere fra introduksjonsprogrammet og St. Marie læringssenter - i løpet av et skolesemester - skal kvalifisere seg til å arbeide på hotell innenfor servitør, kjøkkenassistent, teknisk drift eller renhold.

Deltakerne skal få en kompetanse innenfor hotelldrift, som gjør at de kan få en varig tilknytning til arbeidslivet, selv om de ikke har formell utdanning.

Prosjektet er et samarbeid mellom St. Marie læringssenter, Quality Hotel Sarpsborg og NAV Team flyktning. Prosjektet skulle i utgangspunktet vært videreført i 2021, men ble avsluttet 31.12.2020 grunnet Covid-19. Vi har et ønske om å gjenoppta prosjektet etter Covid-19.

Dokumenter

Det ble utarbeidet flere dokumenter/produkter i løpet av prosjektperioden. Metoden som er utarbeidet for Hotellkompetanse kan overføres til andre bransjer:

Metodeveileder Hotellkompetanse

2021 Metodeveileder hotellkompetanse.pdf

Dokumenter til rekruttering av deltakere

REKRUTTERING Søknadskjema deltakelse.pdf

REKRUTTERING Intervjuplan.pdf

REKRUTTERING Evalueringsskjema.pdf

Læreplan

Læreplan for kunnskapsopplæring i Hotellkompetanse.pdf

LÆREPLAN Læreplan praktisk opplæring.pdf

LÆREPLAN Ukeplan kunnskapsopplæring.pdf

Eksempler på undervisningsmateriale

UNDERVISNING Velkomsthefte.pdf

UNDERVISNING Presentasjon - Rollespill, caser og meg selv i praktisk opplæring.pdf

UNDERVISNINGSMATERIALE Hotellprøve kunnskapsopplæring.pdf

Kompetanseattest

Kompetanseattest mal.pdf

Kontaktinformasjon

Prosjektleder for Hotellkompetanse ved St. Marie læringssenter har vært Marianne Skjold Heines. Ved ønske om informasjon kan prosjektleder kontaktes på:
marianne-skjold.heines@sarpsborg.com