Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Informasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Informasjon

05.01.2021

Advokathjelp ikonAdvokatvakten

Hver onsdag mellom kl. 17.00 og 19.00 kan du få gratis advokathjelp i inntil 15 minutter på Sarpsborg hovedbibliotek. Ring for bestilling og informasjon på tlf. 69 11 60 70. NB: Ingen advokathjelp i sommermånedene.

Digitalt bibliotekDigitalt bibliotek

E-bøker: Lån og les e-bøker fra biblioteket via appen BookBites Bibliotek.
Filmer: Strømming av norske kort- og dokumentarfilmer via appen Filmbib.
Aviser og magasiner: Velg blant over 7200 titler på 60+ språk i appen Pressreader.

ikon for gaveGaver til biblioteket

Sarpsborg bibliotek tar i mot bøker, lydbøker, musikk og filmer i gaver, men vi har ikke mulighet til å ta i mot alt.

Følgende kriterier blir lagt til grunn ved vurdering av gaver:

 •     Bøkene er nye eller etterspurte eller omhandler lokalhistorie.
 •     Bøkene må være rene og pene.
 •     Filmene må ha norsk teksting eller dubbing.
 •     Materialet må ikke bryte med norsk lov eller være fysisk uegnet for bibliotekbruk.

Vi kan ikke garantere at en gave blir innlemmet i samlingen. Gaver vi selv ikke trenger, kan bli kastet, solgt eller gitt til andre bibliotek.

grupperom ikonGrupperom

Sarpsborg hovedbibliotek har 3 grupperom / studierom med plass til hhv. 4 personer, 4 personer og 8 personer. Disse kan bestilles for maks. 5 timer av gangen og maks. 1 uke frem i tid. Det henger reserveringslister på dørene med selvbetjening for reservering.

Skjeberg bibliotek har ett grupperom og en mindre lesesal. Ring for bestilling av grupperom.
Tune bibliotek har ett grupperom og en mindre lesesal. Ring for bestilling av grupperom.

PrinchKopiering og utskrifter

På Sarpsborg hovedbibliotek kan du skrive ut via en løsning som heter Princh. Du kan skrive ut fra mobile enheter, bærbar PC og bibliotekets publikumsmaskiner. Betaling mha. bankkort. Vår skriver har nummer 100731.

Hvordan skrive ut?

1. Utskrift fra telefon eller nettbrett: Last ned gratis Princh app fra App Store eller Google Play.
2. Utskrift fra bærbar PC: Besøk nettsiden print.princh.com.
3. Utskrift fra bibliotekets publikumsmaskiner.

Alle innstillinger og valg gitt, spesifikasjon av antall sider ønskelig skrevet ut og fargevalg er opp til deg. Du kan lese mer om Princh her.

LånefristerLånefrister

Skjønnlitteratur, barn og voksne: 4 uker
Faglitteratur, barn og voksne:      4 uker
Lydbøker, barn og voksne:           4 uker
Musikk:                                        4 uker
Tidsskrifter:                                  4 uker
Språkkurs:                                   8 uker
DVD (spillefilm):                          1 uke (7 dager)
Fag-DVD:                                    4 uker

Meg & Mitt ikonMeg & Mitt

Med brukernavn (lånekortnummer eller e-postadresse) og pinkode kan du logge deg inn i katalogen på nett. Da kan du reservere og bestille. Du vil få oversikt over alle dine lån, og kan også fornye lånene.

Har du ikke pinkode? Klikk på "Glemt PIN" og få tilsendt på e-post. Forutsetter at du har registrert e-postadressen din på biblioteket tidligere. Hvis du ikke har registrert e-postadressen din eller ikke har e-post: kontakt biblioteket.

Du kan også betale purreggebyrer med bankkort (VISA og Mastercard) til biblioteket i "Meg & Mitt". Men ikke erstatningskrav eller fakturaer - da må du henvende deg til biblioteket.

MeråpentMeråpent

Trenger du et sted å lese, gjøre lekser, finne informasjon, låne – Da kan du få adgang til Sarpsborg hovedbibliotek utenom betjent åpningstid. Kl. 07.00 - 22.00 alle dager hele året!

Mikrofilm

Sarpsborg hovedbibliotek har et apparat som leser mikrofilmruller og -fisch. Den er koblet opp mot en PC, slik at det er mulig å ta bilde av materialet. Du må medbringe en minnepenn for lagring. Ring for bestilling av time.

Nasjonalt lånekort

Du kan bruke lånekortet ditt på alle folkebibliotekene i Norge. Bare si at du har fått et nasjonalt lånekort i Sarpsborg og be de koble deg til i det biblioteket du besøker.

priserPriser og gebyrer

De fleste av bibliotekenes tjenester og tilbud er gratis. Det er f.eks. gratis å opprette lånekort, låne medier og benytte mange av bibliotekets andre tilbud. Men beholder du materialet for lenge, eller f.eks. mister lånekortet, kan det komme gebyrer.

 1. purring: 35,- kr.
 2. purring: 55,- kr.
 3. purring: 80,- kr.

14 dager etter 3. purring blir lånekortet sperret og kravet sendt videre til inkasso.

Kopiering og utskrifter:

 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A4: Kr. 3,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A4: Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A3 : Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A3: Kr. 12,- pr. side
 • Attestering av kopier: Kr. 4,- pr. side (svart/hvitt-kopier)

 • For lag og foreninger - kopi og utskrift:
  A4 s/hv: Kr. 2,-.  A4 farger: Kr. 5,-.  A3 s/hv: Kr. 5,-.  A3 farger: Kr. 9,-.

 • Tapt lånekort kr. 15,-

Priser på erstatning av medier:

Medier som er yngre enn tre år erstattes med gjenkjøpsprisen dersom denne er høyere enn minimumsprisen. For øvrig gjelder følgende minimumspriser:

Skjønn- og faglitteratur (voksen, ungdom)          300,-
Barnebøker                                                         200,-
Tegneserier                                                          55,-
Tidsskrift                                                               80,-
Lydbøker                                                            200,-
DVD                                                                   150,-
DVD serie                                                           250,-
Musikk CD                                                          150,-
Mikro film                                                            Dagens pris
Språkkurs                                                            Vurderes i hvert tilfelle
Lokalhistorie                                                       Vurderes i hvert tilfelle.

Det er mulighet for at låner kan kjøpe et erstatningseksemplar til biblioteket. Det skal da være av samme kvalitet og innbinding som det tapte eksemplaret.

Alle prisene er minimumspriser uavhengig av innkjøpspris. For bøker nyere enn tre år hvor innkjøpsprisen er lavere enn minimumsprisen er det minimumsprisen som gjelder. Dette dekker inn arbeidet med fakturering ol.

Det vil f.eks. bety at erstatningssummen på en barnebok aldri er under 200,- uansett førpris og alder.

PublikumsPCer

Alle bibliotekene har pcer med nett-tilgang til bruk for publikum. Alle har mulighet for utskrift og pprogramvare for å lese og redigere de fleste "formater". Vi har PCer til kort-tids bruk (15 minutter) og med timebestilling. Flere av PCene er tilkoblet enkle frittstående A4-skannere.

Språkkafé

Språkkafé på Sarpsborg hovedbibliotek og på Skjeberg bibliotek hvor norsktalende frivillige stiller opp. For deg som ønsker å trene på muntlig norsk. Vi gir beskjed på bibliotekets nettsider om tidspunktene.

Søk (ikon)Søk og finn i katalogen

 Fra mobil og nettbrett - Fra større skjermer (PC) 

Vi har aviser, tidsskrifter, musikk, film, lydbøker, romaner, dikt, skuespill, noveller, fag- og hobbybøker, lokalhistorie, pekebøker, billedbøker, lettlest, høytlesningsbøker, mikrofilmede aviser og folketellinger - for barn, ungdom og voksne.

Trådløst nettverkTrådløst nettverk

Biblioteket har et åpent trådløst nettverk: SK-GJEST. Velg det - en ny nettside åpnes - du må krysse av for å følge lover og regler for å få tilgang.

 UtlånsreglementUtlånsreglement

Lånereglement og utlånsreglement for Sarpsborg bibliotek (vedtatt av kommunestyret)

1. Alle som er bosatt i Norge har lånerett. Lån av bøker og andre media er gratis.
2. Voksne må vise legitimasjon for å få lånekort.
3. Barn får egne lånekort når de begynner på skolen, mot påtegning fra foresatt. Fra fylte 15 år fås lånekort på voksenavdeling.
4. Underskrift av foresatt for barn o.a., og voksnes underskrift på lånekort, gjelder som godkjenning av utlånsreglene ved Sarpsborg bibliotek.
5. Lånekortet er gratis og skal tas med ved hvert lån. Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Erstatningskort betales etter gjeldende satser.
6. Lånetiden for bøker er normalt fire uker, med adgang til fornyelse inntil tre ganger såfremt boken ikke er reservert for annen låner. For andre media kan lånetiden variere. Oppslagsverk og lignende lånes vanligvis ikke ut.
7. Bøker som er utlånt, kan reserveres. Bøker som biblioteket ikke eier selv, kan vanligvis bestilles fra andre bibliotek uten kostnader for låner.
8. Hvis lånefristen overskrides må låneren betale overtidspenger. Purring sendes etter kort tid. Gjeldende overtidssatser blir bestemt av kommunestyret. ( Se oppslag ved skranken) Lånekortet blir sperret for bruk såfremt purreavgift/krav utgjør 3. gangs purreavgift x 2 eller mer. (160,- kroner i 2017)
9. Låneren er ansvarlig for bøker og andre media som er lånt på vedkommendes lånekort. Skader og tap må erstattes. Erstatningssummen fastsettes av biblioteket etter skjønn og etter satser fastsatt av kommunestyret. Ved tredje gangs purring blir lånekortet sperret for bruk og krav om erstatning vurdert oversendt til innkassobyrå.
10. Låner plikter å gi melding om adresseforandring.
11. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr ved bruk av bibliotekets materiale.
12. Biblioteket har anledning til å kreve betaling for sekundære tjenester som kopiering, datautskrifter, arrangement m.v. etter gjeldende satser.

I tillegg minner vi om det selvfølgelig også er forbud mot alkohol og røyking i bibliotekets lokaler. Det er ikke tillatt med hunder i biblioteket; med unntak for førerhunder og tjenestehunder.