Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Låneregler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Låneregler

02.01.2018

Lånereglement og utlånsreglement for Sarpsborg bibliotek (vedtatt av kommunestyret)

 1. Alle som er bosatt i Norge har lånerett. Lån av bøker og andre media er gratis.
 2. Voksne må vise legitimasjon for å få lånekort.
 3. Barn får egne lånekort når de begynner på skolen, mot påtegning fra foresatt. Fra fylte 15 år fås lånekort på voksenavdeling.
 4. Underskrift av foresatt for barn o.a., og voksnes underskrift på lånekort, gjelder som godkjenning av utlånsreglene ved Sarpsborg bibliotek.
 5. Lånekortet er gratis og skal tas med ved hvert lån. Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Erstatningskort betales etter gjeldende satser.
 6. Lånetiden for bøker er normalt fire uker, med adgang til fornyelse inntil tre ganger såfremt boken ikke er reservert for annen låner. For andre media kan lånetiden variere. Oppslagsverk og lignende lånes vanligvis ikke ut.
 7. Bøker som er utlånt, kan reserveres. Bøker som biblioteket ikke eier selv, kan vanligvis bestilles fra andre bibliotek uten kostnader for låner.
 8. Hvis lånefristen overskrides må låneren betale overtidspenger. Purring sendes etter kort tid. Gjeldende overtidssatser blir bestemt av kommunestyret. ( Se oppslag ved skranken) Lånekortet blir sperret for bruk såfremt purreavgift/krav utgjør 3. gangs purreavgift x 2 eller mer. (160,- kroner i 2012)
 9. Låneren er ansvarlig for bøker og andre media som er lånt på vedkommendes lånekort. Skader og tap må erstattes. Erstatningssummen fastsettes av biblioteket etter skjønn og etter satser fastsatt av kommunestyret. Ved tredje gangs purring blir lånekortet sperret for bruk og krav om erstatning vurdert oversendt til innkassobyrå.
 10. Låner plikter å gi melding om adresseforandring.
 11. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr ved bruk av bibliotekets materiale.
 12. Biblioteket har anledning til å kreve betaling for sekundære tjenester som kopiering, datautskrifter, arrangement m.v. etter gjeldende satser.