>Det nye biblioteket reiser seg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Det nye biblioteket reiser seg

Publisert: 30.12.2022 – Oppdatert: 27.04.2023

Arbeidet med å bygge nytt hovedbibliotek i Sarpsborg er godt i gang, og på nyåret kommer tak og vegger på plass.

Veien og ventetiden på realisering av nytt hovedbibliotek har vært lang, og biblioteksjef Anette Kure er glad for å se at Sarpsborg stadig er ett skritt nærmere nytt bibliotek.

Allerede i 2016 ble det vedtatt å utarbeide en mulighetsstudie på utvidelse av nye biblioteklokaler på dagens tomt, og i år kunne byggingen endelig starte.

Les om første spadestikk på bibliotektomta her.

-Det er veldig spennende å følge med på utviklingen. Nå reiser endelig det nye biblioteket seg, sier Kure.

Lesetips fra biblioteksjefen

Tre tilbydere kjempet om å vinne konkurransen for det nye biblioteket, og forslaget «Samling» vant. Rodeo arkitekter, Plus arkitektur og NCC står bak.

Her kan du se skisser av det nye biblioteket

Illustrasjon fra Rodeo arkitekter, Plus arkitektur og NCC

En møteplass for alle

Bibliotek er en lovpålagt oppgave for kommunen, og det handler om mer enn utlån av bøker og medier.

Sarpsborg kommune låner ingenting for å bygge nytt bibliotek, og det går heller ikke ut over driftsbudsjettet til kommunen. Bystyret har satt av penger og spart opp for å utvide biblioteket.

-Vi bygger nytt hovedbibliotek for å oppfylle kravene i bibliotekloven, sier Kure.

I tillegg til å være et sted hvor man kan låne bøker og annet materiale, skal også biblioteket være en uavhengig møteplass for absolutt alle og arena for offentlig samtale og debatt.

-Vi driver bibliotek for at innbyggerne skal ha tilgang til gode kulturelle opplevelser, balansert, riktig og mangfoldig informasjon, slik at de selv blir i stand til å ta gode valg og gjøre seg opp egne meninger. De skal få leseglede, og få innblikk i andre menneskers liv og tanker, både gjennom fysiske møter og egne leseropplevelser.

Bibliotekene skal fungere som tilretteleggere for oppdagelser, menneskemøter, læring, innovasjon, utdanning, leselyst og kunstopplevelser. I økonomisk trange tider er det ekstra viktig at vi som samfunn verner og styrker gratistilbud som er allmenne, som henvender seg til hele befolkningen, sier biblioteksjefen.

Sarpsborg kommune har inngått avtale med bygg- og anleggsfirmaet NCC som står for byggingen av det nye biblioteket. I august ble det første spadetaket tatt på tomta til det nye biblioteket, og fram til jul har det stadig skjedd endringer på tomta.

Hovedbiblioteket holder nå til i midlertidige lokaler i gamle Matstova på torget, og gir innbyggerne bibliotektjenester derfra. I tillegg holder områdebibliotekene åpent som vanlig.

Tak og vegger

I august og september har det blitt gravd og støpt peler på tomta. Fra oktober er det gjennomført betongarbeider, videre graving og flytting. 13. desember kom første levering av massivtre, og da ble det veldig synlig utvikling på tomta. Delene må heises på plass ved hjelp av en diger kran.

-Massivtre har nå startet arbeidet med montasje av råbygg, og fortsetter den jobben på nyåret. Taket kommer på cirka i uke 5. Bygningsskallet begynner vi på nå i februar, og det vil trolig bli klart i april, opplyser prosjekteringsleder Espen Andreassen i NCC Norge.

Det nye biblioteket som bygges blir på nesten 1.800 kvadratmeter, og er planlagt for åpning i november 2023. Nybygget skal kobles sammen med eksisterende biblioteklokaler, og blir totalt på over 3000 kvadratmeter. Den nye fasaden vil i hovedsak bestå av glass, men det skal også brukes trematerialer og stål. Bæresystemet skal utarbeides av limtre, mens dekker og deler av yttervegg vil bestå av massivtre. Det samme gjelder heissjakt og trapper inne i bygget.

-Nå på nyåret går vi over i en ny fase der vi også begynner å jobbe med de innvendige planene for biblioteket. Interiørkonseptet er i gang, og vi skal snart ut på anbudsrunde, opplyser Kure. Det gleder hun seg veldig til. Det nye biblioteket skal blant annet få en helt ny ungdomsavdeling, og ungdommene selv skal involveres i hvordan den skal bli.

Les mer om ny ungdomsavdeling her

Det opprinnelige hovedbiblioteket var ikke universelt utformet, men i det nye bygget legges det til rette. Etter utbyggingen skal de to byggene fremstå som ett bibliotek, og det blir derfor viktig at det blir enklere å bevege seg mellom de ulike etasjene også i det gamle bygget.

Unni Blakkestad og Arild Karlsen, råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har vært involvert underveis, og ble tidligere i høst invitert med på byggherremøte.
Det planlegges også kaffebar i det nye biblioteket, og i den forbindelse må en privat aktør komme på plass på nyåret.

Satser på solcelletak

Bystyret har vedtatt at det nye biblioteket gjennomføres med grønt tak, og det er satt av 1 millioner kroner til det. Videre er det i klima- og energiplanen et mål om at alle det i alle kommunale byggeprosjekter stilles krav til solcelle/solfangere i forprosjektfasen. Solenergi kan stort sett bygges ut uten å komme i konflikt med andre interesser, spesielt hvis anleggene etableres på eksisterende flater. I forbindelse med byggingen av det nye biblioteket, er det planlagt etablering av solcelleanlegg på taket på det eksisterende bygget, altså det gamle hovedbiblioteket.

-Detaljer rundt dette er ikke klart foreløpig, men det vil ikke bli særlig synlig, opplyser prosjektleder Odd Erling Henriksen i Sarpsborg kommune.

Bildetekster:

1: Tirsdag 13. desember kom første levering av massivtre til bibliotektomta, og måtte heises på plass med kran. Arbeidet med å montere råbygg er i gang.

2: Biblioteksjef Anette Kure gleder seg til å flytte inn i det nye biblioteket i november 2023.

3: Skisse av vinnerutkastet til Rodeo arkitekter, Plus arkitektur og NCC som viser hvordan biblioteket skal bli.

4: Unni Blakkestad og Arild Karlsen i råd for mennesker med funksjonsnedsettelse har i høst deltatt på byggherremøte, og følger byggeprosessen og utformingen av det nye biblioteket.