Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nytt bibliotek i 2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nytt bibliotek i 2023

19.02.2020

Hva ønsker du deg i det nye biblioteket? Nå kan du være med og si din mening om hvordan innholdet skal være. Nytt bibliotek skal stå klart i mars 2023.

Formålsparagrafen i loven om folkebibliotek:

"Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem."

Velge løsning og entreprenør

Sarpsborg bibliotek skal nå bygges ut med et tilbygg på tomten midt i sentrum.

I 2020 er det mange brikker som skal falle på plass:

Januar: Dialogkonferanse.
Mars: Utlysning/prekvalifisering.
Mai: Entreprenørgrupper valgt.
Juni: Tilbudsfasen.
September: Kontrakt.
Oktober: Oppstart for utviklingsfase og planforslag.
Desember: Innsending av planforslag.

Her finner du lenke til bibliotekene i Sarpsborg.

Politiske vedtak

Her finner du de politiske vedtakene med tilhørende dokumenter.

13. februar 2020 - underveismelding.

Underveismelding i utvalg for kultur og oppvekst. (PDF)

19. mars 2019 - underveismelding

Underveismelding i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

16. mars 2018 - oppstartsnotat

Oppstartsnotat i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Mulighetsstudie i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Notat gjennomføringsmodell i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Tidslinje

Slik ser tidslinjen ut for det nye biblioteket:

2019

 • Januar-mars: Innbyggerdialog ut hele 2019 og oppstart regulering.
 • April-juni: Rom- og funksjonsprogram/prosessveileder.

2020

 • Januar: Dialogkonferanse.
 • Mars: Utlysning/prekvalifisering.
 • Mai: Entreprenørgrupper valgt.
 • Juni: Tilbudsfasen.
 • September: Kontrakt.
 • Oktober: Oppstart for utviklingsfase og planforslag.
 • Desember: Innsending av planforslag.

2021

 • Januar: 1. gangsbehandling av planforslag.
 • April: Offentlig ettersyn av reguleringsplan.
 • Mai-juni: Godkjenning av forprosjekt/vedtak av reguleringsplan.
 • September: Oppstart av bygging.

2023

 • Mars: Åpning.