>Nyheter fra kulturskolen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyheter fra kulturskolen

 • Plattform for kulturskolen

  Her er den nye plattformen for kulturskolen i Sarpsborg som nylig ble vedtatt i bystyret.

 • Nysirkus

  Nysirkus i Kulturskolen er opplæring i fysiske ferdigheter i en sirkustradisjon: akrobatikk, sjonglering, luftakrobatikk og balansekunst.

 • Drama og teaterproduksjon

  ”Teatret som kunstart skaper, gjennom roller og fiksjon, et handlingsrom som kan sprenge grenser for vante forestillinger og tenkemåter.” (Rammeplan for kulturskolen.)

 • Visuelle kunstfag

  ”Gjennom arbeid med visuell formgiving i ulike materialer bearbeides idéer og følelser, og ny erkjennelse blir skapt.” (Rammeplan for kulturskolen)

 • Dans og ballett

  ”Dansens fellesnevnere er trangen til ritualer, til sosialt samvær og trangen til å bevege seg rytmisk.” (Rammeplan for kulturskolen)

 • Skolekorps

  Kulturskolen samarbeider med skolekorpsene i Sarpsborg

 • Fordypning i musikk

  Fordypning i musikk

 • Musikk

  ”Gjennom musikalsk innlevelse og formidling av musikk, vil eleven oppleve å ha verdi, få styrket sin selvtillit, og derigjennom bli styrket som menneske.” (Rammeplan for kulturskolen)