>Drama og teaterproduksjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Drama og teaterproduksjon

10.03.2020

”Teatret som kunstart skaper, gjennom roller og fiksjon, et handlingsrom som kan sprenge grenser for vante forestillinger og tenkemåter.” (Rammeplan for kulturskolen.)

Mål:

Gjennom arbeidet med teater som kunstnerisk uttrykksform skal elevene:

  • erfare uttrykksevne og formsans gjennom aktiv bruk av kropp og stemme
  • bli kjent med teater som kommunikasjonsmiddel og estetisk erkjennelsesform
  • gjøre erfaringer med teaterkunstens ulike virkemidler og uttrykksmidler
  • tilegne seg et grunnlag for å forstå teater som kunstuttrykk i en tverrfaglig og tverrkulturell sammenheng

Teaterproduksjon med sang og dans er delt opp i tre deler:

Aspiranter: Fra 6 år

Dette er et tilbud til de yngste barna. Gjennom lek, sang, dans/bevegelse, samarbeidsøvelser, improvisasjon, samt enkle dramatiseringer utvikles barnas evne til empati og innlevelse.
Det legges stor vekt på å vekke interesse for å øve opp evnen til konsentrasjon, kommunikasjon og samspill samtidig som humor, spenning og glede blir ivaretatt.

Barneteater (8-12 år)

Barneteateret bygger videre på elevenes erfaringer fra aspirantpartiet. Det jobbes mer med improvisasjon, samspill, stemmebruk, rollefigurer og karakterbygging. Lek er fortsatt en viktig del og sang og dans har også stort fokus.
Storsatsingen blir vårens forestilling som foregår i mars.

Ungdomsteater (13 år og oppover)

Det kan settes opp mindre forestillinger i løpet av året, men storsatsingen blir vårens forestilling som foregår i mars sammen med Barneteateret. Dette er et tilbud til ungdom som vil prøve seg som musikalartister og skuespillere. Spilleglede og en god porsjon selvdisiplin er en selvfølge i denne gruppa. Glede, karakterbygging, improvisasjon, samspill, sang, dans og en god dose hardt arbeid.