>Fordypning i musikk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fordypning i musikk

Fordypning i musikk

Fordypning i musikk
Tilbudet er rettet mot elever som viser stor interesse for arbeidet på sitt instrument, og som ønsker å bruke ekstra tid på å utvikle sine ferdigheter. Du er hovedpersonen i tilbudet og i din egen utvikling. Høyt utdannede faglærere hjelper deg på veien og vi gir deg et godt og faglig tilbud hvor du kan utvikle dine musikalske ferdigheter. 

Søker må ha grunnlegende notekunnskap og beherske sitt instrument på et godt nivå.


En tidligere elev på fordypning, Karen Eline Svensen Røhne, har skrevet om tilbudet:


«Fordypning i musikk har gitt meg mye kunnskap om musikk. Det har vært et sted hvor jeg kan lære på en annerledes og spennende måte. Jeg har fått unike opplevelser og muligheter på grunn av fordypningstilbudet, og det har ført meg lenger enn jeg noensinne kunne trodd. Fordypning i musikk har gitt meg mye verdifullt som jeg kan ta med meg videre, uansett hvor i verden jeg skal.» 


Dette får elevene i fordypningstilbudet:
✓ 40 minutter spilletime hver uke
✓ Samspill, avhengig av gruppesammensetning
✓ Akkompagnement
✓ Temaundervisning, for eksempel improvisasjon, lydopptak m.m
✓ Masterclass
✓ Spennende spilleoppdrag
✓ Konsertbesøk til bla. Oslo konserthus

Elevene som blir tatt opp i programmet forplikter seg til å:
✓ Vise ekstra vilje til å øve og forberede seg godt til spilletimer og konserter
✓ Delta i fordypningsprogrammets obligatoriske opplegg med samspill,
temaundervisning, masterclass osv.
✓ Delta på de konserter/oppdrag og øvrig opplegg i regi av fordypningsprogrammet.

Pris

Elevene som deltar i fordypningsprogrammet betaler en egen avgift. Elevavgiftene ved kulturskolen tilbud avgjøres av bystyret i Sarpsborg ved årlig budsjettbehandling. 

Her finner du prisene for kulturskolen 2022

Elevavgift pr. år ved familieinntekt større enn 4G: kr. 4 370,-
Elevavgift pr. år ved familieinntekt mindre enn 4G: kr 2 620,-
Elevavgift pr. år fordypningstilbud: kr 8 310,-
Instrumentleie pr år: kr. 570,-
Kostymeavgift(dans) og materialavgift (kunstfag) kr. 245,- pr år.

Det gis følgende rabatter:
Søskenmoderasjon for det yngste barnet 60% (betalingssats)
Flerinstrumentmoderasjon: 60% (betalingssats)

 

Prøvespill

Sarpsborg kulturskole gjennomfører prøvespill på våren for opptak kommende skoleår. Prøvespill vil bli annonsert gjennom lærere og på kulturskolens nettside – via vår aktivitetsplan
Aktuelle elever vil bli anbefalt av sin lærer å søke.

For spørsmål om tilbudet: Kontakt koordinator for fordypningstilbudet:

Maria Dahl: Mail: maria.dahl@sarpsborg.com eller telefon 951 48 909

 

Søknad
Søknad sendes til Sarpsborg kulturskole på e-post :
maria.dahl@sarpsborg.com
Skriv: Navn, alder, instrument og prøvespillrepertoar.
Opptak av elever skjer i samråd med lærer og etter prøvespill og intervju.
Det er begrenset antall plasser på dette tilbudet.