>Musikk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Musikk

10.03.2020

”Gjennom musikalsk innlevelse og formidling av musikk, vil eleven oppleve å ha verdi, få styrket sin selvtillit, og derigjennom bli styrket som menneske.” (Rammeplan for kulturskolen)

Mål: Gjennom arbeid med musikk som kunstnerisk uttrykksform skal elevene

 • utvikle sin egen musikalitet
 • utvikle ferdigheter og evnen til formidling
 • utvikle evnen til samspill og mellommenneskelig samhandling
 • bli aktive lyttere, og være i stand til å velge
 • få tiltro til sine egne skapende evner
 • bli ressurspersoner som kan bidra i nærmiljøet
Du kan få undervisning på disse instrumentene
 • Klarinett/saksofon (fra 9 år)
 • Trompet/kornett (fra 8 år)
 • Waldhorn (fra 8 år)
 • Trombone (fra 8 år)
 • Baryton (fra 8 år)
 • Tuba (fra 8 år)
 • Slagverk (fra 9år)
 • Skoleorkester
 • Gitar (akustisk og elektrisk) (fra 8 år)
 • Piano (fra 8 år)
 • Sang (fra 9 år)
 • Strykere
 • Fiolin (akustisk, elektrisk og miniolin) (fra 5 år)
 • Bratsj (fra 10 år)
 • Cello (fra 6 år)
 • Kontrabass (fra 6 år)
 • Fløyte (fra 7 år)

Undervisning

Eleven får generelt en leksjon pr. uke. 

Minifiolin

Minifiolin er et tilbud til små barn med foreldre. En passende alder å begynne er 5 år. Det er gruppeundervisning ispedd noen individuelle timer. For små barn er det nesten umulig å øve hjemme uten hjelp fra en voksen. Derfor er et vilkår for at barnet skal få miniolinundervisning, at en voksen – som regel en forelder – hver uke aktivt deltar i leksjonen; - spiller sammen på timen og øver sammen hjemme.

Musikk fra livets begynnelse

Musikkaktiviteter for barn og foreldre. Her vil man fokusere på musikkaktiviteter som er tilpasset barn i denne alderen . Foreldrene er med slik at de kan lære å bruke musikk og sanger i samvær med barnet hjemme.

Leie av instrumenter

Du kan leie instrumenter på kulturskolen. Alle som leier instrument har vedlikeholdsansvar og må betale strenger o.l. Dersom instrumentet får skade, må leietaker betale reparasjon eller erstatning.