>Visuelle kunstfag

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Visuelle kunstfag

10.03.2020

”Gjennom arbeid med visuell formgiving i ulike materialer bearbeides idéer og følelser, og ny erkjennelse blir skapt.” (Rammeplan for kulturskolen)

I arbeide med visuelle kunstfag som uttrykksform skal elevene:

  • uttrykke egne ideer, fantasi, følelser og opplevelser i arbeidet med konkrete materialer og visuell form
  • bli stimulert til å utvikle sin formsans og skaperevne
  • gjøre erfaringer, og bli kjente med tradisjonelle visuelle virkemidler og uttrykksformer
  • i møte med kunsthistorie, kunstverk og kunstnere, la seg innspirere og lære om ulike
  • estetiske virkemidler og lære hvordan de kan brukes i en kreativ skapende prosess
  • under prosessen oppfordres til å vurdere og reflektere over egne og andres arbeider

Billedkunst

Avdelingen har store og trivelige omgivelser i vårt atelier. Vi har flere grupper i billedkunst, fordelt etter alder fra 7 år. Lærerne våre underviser i:

  1. Tegning og maling
  2. Grafikk
  3. Skulptur/arkitektur
  4. Kunsthistorie

Det viktigste innenfor billedkunst er å la elevene føle behov for å skape ting med konkrete materialer. De skal utvikle teknikker, som de kan bruke for å uttrykke seg gjennom visuelle fag, gi form og utvikle estetisk sans. Vi arrangerer utstillinger og lar barna være med på å utvikle utstillingene i samarbeid med lærerne. Elevene på billedkunst engasjeres og er med på kulturskolens elevopptredener slik at de integreres i resten av miljøet på skolen.

Animasjon

Eleven får opplæring i:
1. Film og animasjons-historie
2. Utvikling av manus og dramaturgi
3. Rekvisita og animerings-kunst
4. Filming og redigering

Film/musikk - digitale medier

Vi jobber med visuelle uttrykk i samspill med lyd/musikk. I den digitale verden finnes det mange paralleller, som arbeidsmetoder, begreper osv. Innsikt i og kreativ bruk av digitale
medier gir elevene et mer bevisst forhold til den digitale virkelighet som omgir dem.