Hopp til hovedinnholdet

Kurland barneskole

>Om oss

Innhold

Om oss

01.09.2016

Kurland barneskole

Kurland barneskole er en forsterket skole, dvs. at skolen siden 1997 har hatt en egen avdeling spesielt tilrettelagt for elever med store og sammensatte funksjonshemninger. Skolen har inneværende skoleår i alt 22 klasser fra 1.-7.klasse.

 

Skolens samlede elevtall er ca. 490.

Elevtallet i klassene varierer fra 21 til 28.

 

Alle er elever ved Kurland barneskole og alle har gruppetilhørighet selv om opplegg og tilrettelegging kan variere. I det daglige foregår undervisningen som klasseundervisning, i grupper på tvers av klassene, som trinnundervisning og med styrkning av lærerressurser i en eller flere timer.

 

Spesialundervisningen skal i hovedsak gis innenfor klassens ramme gjennom en ekstra lærer/vernepleier/assistent inne i klassen, eller i smågruppe. Kun i enkelte tilfeller er det behov for individuell undervisning utenfor klassens rammer. 

 

Alle klasser har egne klasserom, noen har tilstøtende grupperom. I tillegg har elevene tilgang til bibliotek, kjøkken, musikk-, kunst- og håndverksrom, gymsal og svømmehall.

 Avd. Regnbuen

Avdelingen er en alternativ opplæringsarena for barn med store og sammensatte funksjonshemminger.  Opptaket til avdelingen administreres av kommuneområde Oppvekst og Enhet Spesialpedagogiske tiltak. Inneværende skoleår er det 18 elever som har et fulltids spesialpedagogisk tilbud organisert fra avdelingen. Tilbudet er organisert i klassen, på avdelingen, i gruppe eller individuelt. Graden av tilstedeværelse i klassen varierer ut fra den enkeltes faglige og sosiale behov og hjemlet i enkeltvedtak. Det legges vekt på samspill og samvær med medelever og elever for øvrig, på ulike arenaer.

 

Avd. har åpningstid 0730 – 1630