>Helårs hytterenovasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Helårs hytterenovasjon

14.04.2021

Sarpsborg kommune skal ha helårshytterenovasjon fra 1. januar 2022.

Saken ble behandlet i utvalg for miljø og teknikk 10. februar, i formannskapet 25. mars, og til sist bystyret 14. april.

I dag er det slik at hytterenovasjon gjelder fra påske til og med høstferien. 61 containere er åpne i hytteområder nær kysten i denne perioden. Hytter som er plassert i nærheten av vei hvor renovasjonsbilen passerer hele året kan velge å delta i kommunens renovasjonsordning på lik linje med en ordinær husholdning. Det er i dag 2.445 hytter som betaler for hytterenovasjon.

Strøm, vann og avløp er blitt vanlig i hyttene de siste årene. Det fører til mer bruk over lengre perioder. Da øker også behovet for mer innsamling av avfall fra hyttene.

Slik blir ordningen

  • Den innføres fra januar 2022.
  • Renovasjonsgebyret øker fra dagens 1.300 kroner årlig med 250 kroner i tillegg til ordinær prisjustering.
  • Vinterstid vil 15 av de allerede 61 eksisterende containerne være åpne. Ved valg av punkter er det fremkommelighet for renovasjonsbil vinterstid som er avgjørende. Selv om containeren nærmest din hytte er vinterstengt, vil de 15 containerne være plassert slik at alle kjører forbi en slik plass.
  • I sommerhalvåret vil alle 61 containere være tilgjengelige.
  • De 15 stedene for helårs hytterenovasjon vil oppgraderes hvis det er plass. Da vil det, i tillegg til restavfall, bli tilbud om sortering av glass- og metallemballasje og papir.

Renovasjonsavgiften er betaling for selve renovasjonstilbudet. Den enkelte eiendom vil ikke nødvendigvis gjenspeile den faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt en eier eller bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller tar med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Det at eiendommen i en periode ikke benyttes, kan heller ikke påberopes som grunnlag for fritak fra plikten. Hytteeiere har på lik linje med husstandene i Sarpsborg tilgang til miljøstasjonen i Gatedalen.

Vil du ha beholder i stedet? Sjekk dette

For noen hytteeiere kan det være mer aktuelt å ha egne avfallsbeholdere på lik linje med vanlig husholdning i stedet for å bruke felles containere. I utgangspunktet kan hytteeiere få det, og betale et fast gebyr og i tillegg et variabelt gebyr etter størrelse på avfallsbeholdere.

Hvis du ønsker det må du ta kontakt med kommunen for å avklare om det er praktisk mulig å få til. Hentestedet skal plasseres innenfor tre meter fra kjørbar vei for renovasjonsbilen. Endel hytteeiere vil da ha et godt stykke å trekke beholderne på tømmedag. Alternativt må hytteeier avtale med grunneier ved veien om beholderne kan stå fast der.

Kart over hyttecontainere

Her vil containerne være plassert hele året

Oversikt over stedene med helårs hytterenovasjon av husholdningsavfall og containernummer. 

7. Grimsøy bro

16. Grimsøy - snuplass buss

18. Løkkevika - Uteng/Bussevika 

20. Løkkevika - Rødkassa

21. Løkkevika - Bjørnlund

28. Høysand - Sandvika 

30. Høysand - Høysand bad

36. Kvastebyen - Hauglund

38. Kvastebyen - Slettemyrveien

40. Hornesgrenda

66. Ørebekk N - Revebukta 

44. Ullerøy - Komperød N

47. Ullerøy - Værbaug

49. Ullerøy - Olseng 

50. Ullerøy - Bukkholmveien 

14. Ullerøy - Olseng Marina

55. Karlsøen