>Helårs hytterenovasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Helårs hytterenovasjon

Publisert: 01.11.2022

Sarpsborg kommune har helårs hytterenovasjon fra 1. januar 2022.

Saken ble behandlet i bystyret 14. april 2021.

Tidligere var det hytterenovasjon fra påske til og med høstferien. Men fra 1. januar 2022 har Sarpsborg kommune helårs hytterenovasjon.

Hytter som er plassert i nærheten av vei, på steder der renovasjonsbilen passerer hele året, kan også velge å delta i kommunens vanlige renovasjonsordning - på lik linje med en ordinær husholdning.

Det er i dag 2.445 hytter som betaler for hytterenovasjon.

Slik er ordningen

Slik er ordningen for helårs hytterenovasjon:
 • Ordningen innføres fra januar 2022.
 • Renovasjonsgebyret øker fra 1.300 kroner årlig, med 250 kroner - i tillegg til ordinær prisjustering.
 • Vinterstid vil 15 av de allerede 61 eksisterende containerne være åpne. Ved valg av punkter er det framkommelighet for renovasjonsbil vinterstid som er avgjørende. Selv om containeren nærmest din hytte er vinterstengt, vil de 15 containerne være plassert slik at alle kjører forbi en slik plass.
 • I sommerhalvåret vil alle 61 containere være tilgjengelige.
 • De 15 stedene for helårs hytterenovasjon vil oppgraderes hvis det er plass. Da vil det, i tillegg til restavfall, bli tilbud om sortering av glass- og metallemballasje og papir.

Renovasjonsavgiften er betaling for selve renovasjonstilbudet. Hvorvidt en eier eller bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller tar med hytteavfallet hjem, har i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Det at eiendommen i en periode ikke benyttes, kan heller ikke påberopes som grunnlag for fritak fra plikten. Hytteeiere har på lik linje med husstandene i Sarpsborg tilgang til miljøstasjonen i Gatedalen.

Vil du ha egen beholder?

For noen hytteeiere kan det være mer aktuelt å ha egne avfallsbeholdere - på lik linje med en ordinær husholdning. I utgangspunktet kan hytteeiere få dette. Da betaler man et fast renovasjonsgebyr, samt et variabelt gebyr etter størrelse på avfallsbeholdere.

Hvis du ønsker en slik ordning, må du ta kontakt med kommunen for å avklare om det er praktisk mulig å få til. Hentestedet skal plasseres innenfor tre meter fra kjørbar vei for renovasjonsbilen. Endel hytteeiere vil da ha et godt stykke å trekke beholderne på tømmedag. Alternativt må hytteeier avtale med grunneier ved veien, om beholderne kan stå fast der.

Kart over hyttecontainere

Helårs hytterenovasjon: Her er containerne plassert 

Oversikt over stedene med helårs hytterenovasjon av husholdningsavfall og containernummer:

 • 1. Grimsøya – Bastholmen
 • 7. Grimsøy bro
 • 11. Grønsund
 • 16. Grimsøy – snuplass buss
 • 18. Løkkevika – Bussevika/Uteng
 • 20. Løkkevika – Rødkassa
 • 21. Løkkevika – Bjørnlund
 • 28. Høysand – Sandvika
 • 29. Høysand – Sporty
 • 30. Høysand – Høysand bad
 • 36. Kvastebyen – Hauglund
 • 38. Kvastebyen – Slettemyrveien
 • 66. Ørebekk N
 • 40. Hornesgrenda
 • 44. Ullerøy – komperød N
 • 47. Ullerøy – Værbaug
 • 49. Ullerøy – Olseng
 • 50. Ullerøy – Bukkholmveien
 • 54. Ullerøy – Olseng marina
 • 55. Karlsøen