Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>EN DØR INN - for familier med barn det er knyttet bekymring til

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


EN DØR INN - for familier med barn det er knyttet bekymring til

28.08.2017 av Eva Rekvin

Føler du at barnet ditt faller mellom to stoler i kommunens hjelpetilbud? Samhandlingsteamet for barn og unge kan hjelpe.

- Enkelte familier kan føle at de blir kasteballer i systemet, og opplever at de må snakke med mange forskjellige personer før de får rett hjelp til barnet sitt. Da kan verdifull tid gå tapt mens man venter, sier Karianne Darum, som leder kommunens samhandlingsteam for barn og unge.

- Men nå er det lagt til rette for bedre og tidligere innsats, forsikrer hun.

Møtes hver uke

Samhandlingsteamet er et tverrfaglig team som møtes hver uke. Her er blant annet pedagogisk-psykologisk tjeneste, forebyggende tjenester, spesialpedagogisk tjeneste, barnevern og NAV representert.

- Det er en fordel for foresatte å slippe å reise rundt på mange forskjellige kontorer. Hos oss møter man alle aktuelle instanser samlet, noe som kan være gull verdt i en vanskelig situasjon.

- Vi har beslutingsmyndighet og kan sette inn tiltak raskt, presiserer Darum.

Hun forteller at sakene de arbeider hyppigst med i samhandlingsteamet er skolevegring.

Slik går man fram

Dersom du ser at barnet ditt trenger hjelp - bør du først ta kontakt med skolen, barnehagen eller helsestasjonen. Drøft saken med dem. Hvis det der bekreftes at flere tjenester må involveres – kan samhandlingsteamet komme på banen.

Ta gjerne direkte kontakt med Karianne Darum på tlf. 905 12 955.

Det er ikke lang ventetid for å få hjelp av samhandlingsteamet. Møtene holdes alltid i Skjeberg administrasjonsbygg, til faste tidspunkter hver uke.

- Etter møtene følger vi også opp sakene videre, slik at vi forsikrer oss om at tjenesteapparatet rundt det aktuelle barnet går som forventet. Og vi har selvfølgelig taushetsplikt, understreker Darum.