>Flomvarsel for Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Flomvarsel for Sarpsborg

Publisert: 22.05.2023 – Oppdatert: 30.05.2023

På disse sidene vil du finne informasjon om flomfaren for Sarpsborg og Glomma.

Klikk på datoen for å se siste informasjon om vårflom for Sarpsborg. 

29. mai 2023

Norges vassdrags- og energidirektorat melder at gult flom varsel er nedgradert til grønt nivå for Glomma fra Vormsund til Fredrikstad

Vannføringen er mandag 29. mai avtakende for nedre del av Glomma og forventes å ligge under gult nivå de neste dagene. Vannstanden er fremdeles høy ved Øyeren, men synkende. Det må fortsatt utvises forsiktighet ved ferdsel langs breddene av vassdragene eller ved bruk av båt, kano eller andre farkoster.

26. mai 2023

Norges vassdrags- og energidirektorat melder at vannføringen i den nedre delen av Glomma fortsatt stige sakte i de neste dagene, og holde seg på gult flommnivå.

Vannstanden i Øyeren ved Mørkfoss er fredag formiddag 102,33 moh (NN1954), omtrent samme vannstand som torsdag. Vannstanden ventes ikke å endre seg vesentlig de neste dagene. 

25. mai 2023

Norges vassdrags- og energidirektorat melder at vannføringen i den nedre delen av Glomma fortsatt stige sakte i de neste dagene, og holde seg på gult flommnivå.

Vannstanden i Øyeren ved Mørkfoss er torsdag formiddag 102,32 moh (NN1954). Vannstanden ventes å øke med mindre enn 10 cm til i løpet av uken. 

22. mai 2023

Norges vassdrags- og energidirektorat melder om gult nivå og fare for flom for Glomma fra Vormsund til Fredrikstad.

Vannføringen har nå tatt seg opp igjen i Glomma på grunn av varmt vær og mye snøsmelting. Det er også meldt om regn mandag og natt til tirsdag, slik at vannføringen ventes å ligge rundt gult flomnivå de neste dagene.

Konsekvens

Ifølge NVE kan konsekvens av flom på gult nivå som er på vei til grønt nivå være oversvømmelser og erosjonsskader.

Dette bør du gjøre

  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.
  • Vær oppmerksom på erosjonskader når vannet trekker seg tilbake.
  • Følg varsler på www.varsom.no og været på yr.no.

Viktige nyhetskilder

Her kan du holde deg løpende oppdatert om de siste analysene og nyhetene om mulig vårflom i år:

Flomkart

Kart over flomsoner:
Du kan velge å se ulike flomsoner for det vi kaller 10-, 50-, og 200-årsflommer.

Hvor stor blir vårflommen?

Her er en forklaring på hvordan vårflommen kan variere i Glomma gjennom Sarpsborg:

Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været. Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom selv der det er uvanlig mye snø.
Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer. I 2018 var det spesielt mye snø i forhold til normalt i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet. Over store deler av Sør-Norge for øvrig var det 30-50 prosent mer snø enn normalt.

Hvis det skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom.
1995 er eksempel på et slikt år. Da var det også mer snø enn normalt, i likhet med 1988. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader. Under flommen i 1995 gikk det på det meste 3.500 kubikkmeter vann i sekunder i Glomma i Sarpsborg.