>Foreslår ny prismodell ved Gatedalen miljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Foreslår ny prismodell ved Gatedalen miljøanlegg

06.11.2020

Fastpris på 50 kroner for avfall levert med personbil og 200 kroner for avfall levert med tilhenger, varebil og pickup, erstatter dagens betalingsordning basert på vekt ved Gatedalen miljøanlegg.

Bystyret har vedtatt ny prismodell ved Gatedalen miljøanlegg

I 2019 inviterte Sarpsborg kommune innbyggerne til å si sin mening om renovasjonsordningen, inkludert prisene og betalingsmodellen i Gatedalen. Innspillene er tatt med og vurdert i forbindelse med det nye forslaget. Den nye prismodellen innføres fra 1. august 2021.

De nye prisene

Kunder må i dag betale ulike priser for forskjellige typer avfall basert på vekt. Dagens prismodell fører til at besøk ved miljøanlegget oppleves som tungvint av mange og det er vanskelig å vite hvor mye det vil koste å levere avfall før man står ved kassen.

Det nye forslaget innebærer fastpris. Det vil være enklere å forstå og mer forutsigbart å vite hvor mye det vil koste å levere avfall.

I det nye forslaget vil vi ta betalt for alt som ikke er lovpålagt å ta imot gratis. Dette vil fortsatt være gratis:

  • Farlig avfall (Maling, lakk, impregnert trevirke, asbest, bilbatterier, og så videre.)
  • Elektronisk avfall.
  • Fritidsbåter under 15 fot.

Alt annet må du betale for. Dette kan bli de nye prisene:

  • 50 kroner for avfall levert med personbil.
  • 200 kroner for annet avfall levert med personbil med tilhenger, varebil og pickup.
  • 200 kroner for trevirke levert med personbil med tilhenger, varebil og pickup.

Kommunen har ikke plikt til å ta imot avfall fra næring, men vil fortsette med det. Næring og innbyggere i andre kommuner skal fortsatt betale etter vekt. Næringskunder betaler ikke renovasjonsavgift til kommunen og må derfor betale høyere pris enn privatpersoner i Sarpsborg som gjør det.

Ny adgangskontroll

Det blir også i ny adgangskontroll for kunder som skal bruke Gatedalen miljøanlegg. Det nye systemet vil automatisk kunne styre antall biler inne i anlegget samtidig og sikre best mulig trafikkflyt. Det vil også gi en mest mulig selvbetjent løsning. I tillegg vil systemet gjøre det enklere å identifisere om kunden er innbygger i Sarpsborg eller ikke, og å skille mellom privatkunder og næringskunder.