>Fornøyd med kommunens koronajobb

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fornøyd med kommunens koronajobb

Publisert: 11.02.2021 Av: Pål Nilsen

Et stort flertall av innbyggerne sier i en spørreundersøkelse at Sarpsborg kommune har håndtert koronapandemien på en god måte. De er også fornøyd med informasjonen som gis og støtter i stor grad koronatiltakene som er innført. Undersøkelsen viser samtidig at noen vil ha mer nedstenging mens andre vil ha det mer åpent.

Det er analysebyrået Sentio research som har gjennomført undersøkelsen. Resultatene er basert på svar fra et representativt utvalg på 503 innbyggere i Sarpsborg som ble intervjuet mellom 25. og 28. januar.

- Godt med støtte fra innbyggerne

- Pandemien rammer oss alle og den er utfordrende også for oss i kommunen. Våre ansatte har i snart ett år måttet jobbe på andre måter og mange yrkesgrupper er daglig eksponert for smittefare. Vi i kriseledelsen har også følt på hvor vanskelig det har vært å gjøre de rette tingene for å ha best mulig kontroll på smittesituasjonen og samtidig fatte beslutninger som i stor grad påvirker innbyggerne og næringslivet. Derfor er det veldig godt å oppleve at vi har støtte fra et stort flertall av innbyggerne våre som har deltatt i spørreundersøkelsen, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Her er de viktigste svarene fra undersøkelsen:

Fornøyd med håndteringen

Spørsmål: Hvor fornøyd er du som innbygger med måten Sarpsborg kommune håndterer koronasituasjonen?

Resultat: 70% av innbyggerne svarer at de er svært fornøyd eller noe fornøyd, mens 6% svarer noe eller svært misfornøyd. Resten svarer «vet ikke» eller «både og». Det er noe større misnøye blant unge under 20 år (12%) og blant de som stemmer Sosialistisk Venstreparti (24%) og Rødt (12%).

Ordførerens kommentar: - Vi er veldig glade for at innbyggerne har tillit til jobben vi i kommunen gjør. Vi jobber hele tiden for at vi skal komme oss gjennom denne pandemien på best mulig måte, men da er vi avhengig av at innbyggerne tror på oss og støtter lojalt opp om tiltakene vi iverksetter. Det er ingen tvil om at sarpingene er med på dugnaden.

God informasjon

Spørsmål: Hvor fornøyd er du med måten Sarpsborg kommune informerer om koronasituasjonen i Sarpsborg?

Resultat: 74% av innbyggerne svarer at de er svært fornøyd eller noe fornøyd, mens 7% svarer noe eller svært misfornøyd. Resten svarer «vet ikke» eller «både og». De aller eldste er mest fornøyd (86%) mens de under 20 er mest misfornøyd (16%).

Ordførerens kommentar: -Informasjonsbehovet er enormt og kommunen har brukt store ressurser på å informere innbyggerne gjennom hele pandemien. Kommunens nettside og facebook-side er våre viktigste kanaler, men vi er også glade for at budskapene våre går ut gjennom Sarpsborg Arbeiderblad og andre medier. Det er trygt å vite at innbyggerne synes vi informerer godt.

Fornuftige tiltak

Spørsmål: I Sarpsborg har det vært skjerpede koronatiltak siden begynnelsen av desember. Hvor enig er du i påstanden: Tiltakene har vært fornuftige fordi de har redusert smitten i Sarpsborg?

Bildet viser fordeling av svar på spørsmål om tiltak under koronapandemien.

Resultat: 75% av innbyggerne svarer at de er noe eller helt enig, mens 7% svarer noe eller helt uenig. Resten svarer «vet ikke» eller «både og». Svarene er noenlunde like innenfor de ulike aldersgruppene. Det er heller ikke store forskjeller mellom innbyggere som har barn i barnehage og/eller skole og innbyggere som ikke har det.

Ordførerens kommentar: -For å ha kontroll på smittespredningen er det avgjørende å innføre de rette tiltakene. Pandemien kjennetegnes av at smittesituasjonen endrer seg raskt – noen ganger fra time til time. Da kan det også bli behov for å endre tiltakene på kort varsel. Det er en stor trygghet å vite at innbyggerne er positive til tiltakene som har vært, og det til tross for at det tidvis har vært nødvendig med strenge tiltak og stadige endringer.

Skoler og barnehager

Spørsmål: Skoler og barnehager har vært helt eller delvis stengt i perioder med mye smitte i Sarpsborg. Hva tenker du om dette? Har det vært et riktig og nødvendig tiltak, burde de ha vært mer åpne enn de har vært, eller burde de ha vært mer stengt?

 Bildet viser hvordan svarene fordeles på spørsmål rundt stengning av skoler og barnehager under koronapandemien.

Resultat: 51% av innbyggerne mener tiltakene i skoler og barnehager har vært riktige og nødvendige. 19% mener skoler og barnehager burde vært mer åpne, mens 18% mener at de burde vært mer stengt. 46% av foreldre med barn i barnehage mener tiltakene har vært riktige, mens 24% ønsker dem mer åpne og 21% mer stengt. For foreldre med barn i skolne er tallene 53%, 26% og 15%. For foreldre som har barn både i barnehage og skole er tallene 37%, 35% og 29%. For innbyggere som ikke har barn i barnehagen eller skole er tallene 52%, 15% og 18%.

Ordførerens kommentar: -Tiltak på skoler og barnehager har vært et av de største dilemmaene for kommunen. Her handler det om å ivareta godt smittevern samtidig som at barn og ungdom trenger sine faste møteplasser. Svarene på undersøkelsen forteller oss to ting. Det ene er at flertallet av innbyggerne mener tiltakene i Sarpsborg har vært fornuftige og riktige. Det andre er at de som ønsker andre tiltak, er delt omtrent på midten om mer stengt eller mer åpent. Det viser tydelig hvor vanskelig disse spørsmålene er og at det ikke finnes noen fasit.

Vil ha vaksine

Spørsmål: Ønsker du å bli vaksinert mot korona om du får tilbudet? Hvis nei, hvorfor ikke?

Resultat: Hele 82% sier at de ønsker å bli vaksinert mot korona. 8% svarer nei og 10% svarer «vet ikke/har ikke bestemt meg». Det er i aldersgruppen 30-39 år som flest svarer nei (15%) og 40-49 år har flest som ikke vet eller ikke har bestemt seg (19%). Det er verdt å merke seg at blant foreldre som har barn både i barnehage og på skole er det kun 54% som ønsker vaksine, mens 30% ønsker det ikke. Blant innbyggere som ikke har barn i barnehage eller skoler vil 87% ha vaksine og 5% sier nei takk. Av alle de som ikke vil ha vaksine, er de vanligste grunnene at de ønsker å vite mer om mulige bivirkninger (32%), at de er redd for bivirkninger (14%) og at de er generelt skeptiske til vaksiner (11%).

Ordførerens kommentar: -Det er veldig gledelig at så mange som 82% ønsker vaksine. Vi er avhengig av god oppslutning for å oppnå nødvendig flokkimmunitet slik at vi kan få normalisert situasjonen. Så håper jeg at tvilerne også vil takke ja etter hvert som kunnskapen om mulige bivirkninger blir enda bedre enn i dag.