Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunale avgifter for 2. kvartal er sendt ut

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunale avgifter for 2. kvartal er sendt ut

30.04.2020

Kommunale avgifter for 2. kvartal 2020 er nå sendt ut. Avgiftene er høyere enn de du fikk i 2019. Her får du se forskjellene, og vite hvorfor.

Vann, avløp, renovasjon og feiing

Vann, avløp, renovasjon og feiing er tjenester som innbyggerne betaler selv gjennom kommunale avgifter. Sarpsborg har inntil nå ligget betydelig under både sammenlignbare kommuner i landet og andre kommuner i Østfold. Økningen i gebyrene i Sarpsborg for 2020 ble bestemt i bystyret i desember 2019, og gjør at gebyrene nå blir på samme nivå som sammenlignbare kommuner.

Bakgrunnen for at gebyrene er økt, er at det stadig blir dyrere å levere tjenestene for kommunen. Vi får stadig strengere krav til forsyningssikkerhet av vann, rensing av kloakk, og håndtering av avfall.

For å nå disse målene må vi investere, og da må gebyrene økes.

Eksempel: For en standard bolig på 120 kvadratmeter betyr det en økning på cirka 2.200 kroner årlig.

Her kan du lese mer om kommunale avgifter.

Kommunale avgifter 2019 - 2020

Oversikt over endringer i gebyr 2019 til 2020 (PDF)

Eiendomsskatt

Sarpsborg kommune har i 2018 og 2019 gjennomført en ny alminnelig taksering, slik at alle eiendommer i kommunen får ny takst fra skatteåret 2020. De nye takstene danner grunnlag for beregning av eiendomsskatt fra samme år. Du skal ha mottatt en skatteseddel med detaljert grunnlag, som forteller deg om eiendomsskatten. Hjelp til å forstå grunnlaget og orientering om vedtaket finner du på www.sarpsborg.com/eskatt-info

Fakturaen du nå mottar må betales, uavhengig av om du skal klage på grunnlaget eller ikke. Hvis en eventuell klage går i klagers favør, vil overbetalt skatt tilbakebetales. Fristen for å klage på ny eiendomsskattetakst er forlenget til 10. mai.

Du finner all informasjon, svar på ofte stilte spørsmål, og relevante opplysninger og dokumenter på www.sarpsborg.com/eiendomsskatt

Dette står på regningen for kommunale avgifter

Sarpsborg kommune sender ut regninger på kommunale avgifter fire ganger i året. Du kan også se hva du betaler i kommunale avgifter ved å logge inn på Min side.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme regning. De fordeles på fire regninger: 

  • 1. termin - 25. mars
  • 2. termin - 25. mai
  • 3. termin - 25. august
  • 4. termin - 25. oktober
Dette betyr de ulike postene:

Fast gebyr renovasjon Dette er et fast gebyr som alle boenheter må betale. Hvis du deler beholder med de andre i en tomannsbolig, må du uansett betale hele dette beløpet.

Avfallsbeholder Vi har ulike størrelser man kan velge mellom. Ulik størrelse og ulik pris. Her vil det stå hvilken beholder du har, og hvor mye den koster. Les mer om de ulike størrelsene og prisene her.

Eiendomsskatt Grunnlaget for denne er eiendomsskattetaksten på boligen din. Den står oppført i regningen. Deretter blir avgiften beregnet ut ifra årets sats. Les mer om eiendomsskatten her.

Feiegebyr Alle som har et ildsted betaler et fast gebyr i året. Har du ikke ildsted, ta kontakt med Sarpsborg brann- og feievesen. Feiegebyret inkluderer betaling for boligtilsyn, som du får hvert fjerde år. Les mer om boligtilsyn og feiing her

Fast gebyr vann Alle, uansett om man har vannmåler eller ikke, betaler et abonnementsgebyr. Les mer om vann og avløp her.Vannmålergebyr Alle som har vannmåler betaler en avgift i tillegg til fast gebyr for vann.

Akonto vann Hvis du har vannmåler er dette avgift på det Sarpsborg kommune tror du kommer til å bruke. Dette blir avregnet året etter, og du får eventuelt tilbake dersom du har betalt for mye, eller får et ekstragebyr dersom du har betalt for lite.

Har du ikke vannmåler er dette den faste prisen du skal betale. Hvordan blir vannforbruket ditt beregnet når du ikke har vannmåler? Klikk her og se i "Priser vann og avløp". Avregnet vann Hvis du har vannmåler, står denne posten på regningen din i mars. Der står det hvor mye du faktisk har brukt i løpet av året. Denne summen blir ikke delt på fire og summen blir trukket fra regningen dersom du har betalt for mye, eller føyd på regningen dersom du har betalt for lite.

Fast gebyr avløp Alle betaler et fast abonnementsgebyr for avløpet. Les mer om vann og avløp her.

Akonto avløp Det er dette som er beregnet at du kommer til å bruke.

Tilsynsgebyr Dette er et gebyr som sendes til de som har septiktank. Kommunen utfører tilsyn av disse.

Slamtømming De som har septiktank betaler dette gebyret for å tømme tanken. Les mer om slamtømming her.