Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

18.11.2019

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom du eier eiendom, skal kjøpe eiendom eller representerer en grunneier/fremtidig grunneier.

Årsaken til stengingen er at vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.

Du kan bli berørt dersom

 • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
 • du skal selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
 • du skal måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
 • du skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som planlegger å gjøre dette
 • du skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
 • du skal tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

Eiendomsregisteret

Stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 kl. 18:00 til 1. januar 2020 kl. 23:59. Totalt ni virkedager. Matrikkelen (eiendomsregisteret) er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Konsekvenser ved stengning:
 • Ingen registrering (matrikkelføring) i eiendomsregisteret i noen av landets kommuner i perioden eiendomsregisteret er stengt. Dette betyr blant annet at registreringen av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistrering ikke kan utføres.
 • Ingen registrering av matrikkeldokumenter til tinglysning. Kartverket anbefaler at kommunene sender inn siste melding til tinglysning 29.11.19, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysningen.
 • Ingen føring av konsesjon i eiendomsregisteret.

Alternativ: egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over kartverkets frister for tinglysning. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake til kjøper eller representant for denne. Kjøper eller representant for denne sender signert skjema til tinglysning sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

Grunnbok

Stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 fra kl. 20:00 til 1. januar kl 23:59. totalt 1 virkedag. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettsandeler.

Konsekvenser ved stengning:

Ingen tinglysning i perioden grunnboka er stengt

Hvorfor stenges eiendomsregister og grunnbok midlertidig?

 • Kartverket skal sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformen trer kraft.
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok.
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.
 • Sikre at andre registre får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok.

Vær tidlig ute!

Merk deg datoene for stengning. Planlegg og vær tidlig ute.
Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt - men tjenestene viser data fra frysepunktet!

Les mer om kommune- og regionsreformene på https://www.kartverket.no/kommunereform/