>Husk betalingsfrist på kommunale avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Husk betalingsfrist på kommunale avgifter

13.01.2021

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og at du har rent vann.

Betalingsfrister

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme regning, og fordeles normalt på fire terminer:

 1. termin - 25. mars
 2. termin - 25. mai
 3. termin - 25. august
 4. termin - 25. oktober

Det er den enkelte virksomhet i kommunen som sender ut regninger.

Det er også mulig å velge fleksibel faktuering (du kan velge mellom månedlig, eller hvert kvartal). Dette kan du velge via "Min side".  

Spørsmål?

Har du spørsmål om grunnlaget for regningen, ta kontakt med virksomheten som sendte regningen. Hvilken virksomhet det er står oppført på regningen.

Innbyggere med spørsmål knyttet til fakturering og innkreving av kommunale krav (som for eksempel eiendomsskatt, barnehage, SFO, renovasjon og husleie) skal kontakte team regnskap og fakturering i Sarpsborg kommune.

Les mer om dette her:

Fakturering og innkreving av kommunale avgifter

Innbyggere med spørsmål knyttet til fakturering og innkreving av kommunale krav (som for eksempel eiendomsskatt, barnehage, SFO, renovasjon og husleie) skal kontakte team regnskap og fakturering i Sarpsborg kommune. 


KOMMUNAL INKASSO
 
Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, kan kravet bli sendt til innfordring.
Vi krever inn ubetalte krav for Sarpsborg kommune, går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Vi krever inn ubetalte krav for:

 • Kommunale eiendomsgebyr
 • Kommunale barnehager
 • SFO
 • Bibliotek
 • Kulturskolen
 • Opphold på sykehjem
 • Egenandel hjemmetjenester
 • Husleie
 • Kommunale idrettsanlegg
 • Gatedalen miljøanlegg
 • Andre fakturakrav fra kommunen 

Slik kan du betale et inkassokrav fra Sarpsborg kommune.

Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer: 1506 05 84041

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder, evt fullt navn og fødselsnr.

På sarpsborg.com Min side finner du dine fakturaer. Her kan du:

 • se saldo for alle dine fakturaer

 

HVIS DU IKKE KAN BETALE INNEN BETALINGSFRISTEN
Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.

 

HVIS DU IKKE BETALER
Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet. Dette kan medføre:

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bolig

 

Vil du lese mer om kommunale avgifter og se hva de ulike postene på regningen betyr, kan du klikke her.