Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nytt bibliotek i 2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nytt bibliotek i 2023

06.05.2021

Nytt bibliotek i Sarpsborg sentrum skal stå klart i 2023. Tilbudet "Samling" vant konkurransen om det nye biblioteket som skal bygges ved siden av det eksisterende.

Formålsparagrafen i loven om folkebibliotek:

"Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem."

Velge løsning og entreprenør

Sarpsborg bibliotek skal nå bygges ut med et tilbygg på tomten midt i sentrum.

I 2021 er det mange brikker som skal falle på plass:

 • Januar-februar - Vurdering av kvalitet først, og deretter sammen med pris. Kvalitet vurderes anonymt i denne fasen.
 • Mars – Forhandlinger med tilbyderne for å forbedre og gjøre tilbudene sammenligningsbare.
 • April - Endelig evaluering etter forhandlinger basert på endelig tilbud.
 • Mai – Forventet kåring av vinner.

Her finner du lenke til bibliotekene i Sarpsborg.

Skisser til nytt bibliotek

Det er én skisse fra hver av de tre tilbyderne i denne konkurransen.

Skisse til nytt bibliotek. Dette heter

Trykk på denne lenken for å se skissen "Samling" i høy oppløsning.

Skisse til nytt bibliotek.

Trykk på denne lenken for å se skissen "Sarpefossen" i høy oppløsning.

Skisse til nytt bibliotek.

Trykk på denne lenken for å se skissen "Big Bang" i høy oppløsning.

Dette er juryen som skal velge en vinner av konkurransen.

Juryens mandat er å kåre en vinner. Juryens arbeid styres av «Lov om offentlige anskaffelser» og det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Medlemmene i juryen vet ikke hvem som har levert hvilket tilbud før vi kommer til forhandlingene.
 
Juryen består av:
• Måns Davidson – Norske arkitekters landsforbund – leder.
• Thomas Theodorsen - WSP Norge - sekretær/prosessleder. 
• Odd Erling Henriksen - Sarpsborg kommune, prosjektleder.
• Anne Gro Lamberg - Sarpsborg kommune.
• Anette Kure – Sarpsborg kommune - fagressurs bibliotek.
• Heidi Hovmoen - Viken fylkeskommune - fagressurs bibliotek.
• Tanja Lie - Lie Øyen Arkitekter - fagressurs arkitektur.
• Espen Pedersen - Lund+Slåtto Arkitekter - fagressurs arkitektur.
• Ola Moa Gausen - WSP Norge - fagressurs energi og miljø.
• Therese Thorbjørnsen - Arbeiderpartiet - observatør – saksordfører.
• Simon Andreas Brännström - Fremskrittspartiet - observatør – opposisjon.
 
Det er kommunedirektør og politisk styre som bestemmer om kontrakt skal inngås eller ikke.

Politiske vedtak

Her finner du de politiske vedtakene med tilhørende dokumenter.

13. februar 2020 - underveismelding.

Underveismelding i utvalg for kultur og oppvekst. (PDF)

19. mars 2019 - underveismelding

Underveismelding i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

16. mars 2018 - oppstartsnotat

Oppstartsnotat i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Mulighetsstudie i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Notat gjennomføringsmodell i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Tidslinje

Slik ser tidslinjen ut for det nye biblioteket:

 

2019

 • Januar-mars: Innbyggerdialog og oppstart regulering.
 • Juli-september: Rom- og funksjonsprogram/prosessveileder.

2020

 • Januar: Dialogkonferanse.
 • Mars: Utlysning/prekvalifisering.
 • Juni: Entreprenørgrupper valgt.
 • Juli-november: Tilbudsfasen.

2021

 • Januar-februar: Vurdering av kvalitet først, og deretter sammen med pris. Kvalitet vurderes anonymt i denne fasen.
 • Mars: Forhandlinger med tilbyderne for å forbedre og gjøre tilbudene sammenligningsbare.
 • April: Endelig evaluering etter forhandlinger basert på endelig tilbud.
 • Mai: Forventet kåring av vinner. Kontrakt, oppstart utviklingsfase og planforslag.
 • Juni: Førstegangsbehandling planforslag.
 • August-september: Offentlig ettersyn reguleringsplan.
 • Oktober-november: Avslutning utviklingsfase, ferdigstillelse prosjekt.
 • Desember: Godkjenning forprosjekt/vedtak reguleringsplan.

2022

 • Januar-mars: Oppstart bygging.

2023

 • 2. kvartal: Åpning bibliotek/drift.