Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Ønsker ny lekeplass

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ønsker ny lekeplass

08.05.2020

Formannskapet ønsker at det skal komme en ny lekeplass på torget. Nå sendes saken til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne før den skal videre til bystyret 19. mai.

I forbindelse med behandling av budsjett for 2020-2023, ba bystyret kommunedirektøren om å se på mulighene for en lekeplass på torget.

Lekeområdet er tenkt plassert i den nordvestre enden av torget der det i dag er sitteområde. Lekeplassen blir på cirka 300 m2 og er beregnet for alle mellom 0 og 12 år.

Sarpsborg kommune jobber sammen med iSarpsborg for å få støtte fra en ekstern aktør som en del av finansieringen. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette så snart det er avklart.

Målsetting er å få gjennomført prosjektet i sensommer/høst, men åpning av lekeparken vil være når restriksjoner mot ansamlinger på grunn av smittevern er opphevet.

Andre saker i formannskapet:

Etter koronautbruddet er det mange næringsvirksomheter som står overfor økonomiske utfordringer. Staten har innført ulike tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom korona-krisen.

Sarpsborg kommune vurderer fortløpende hvilke tiltak kommunen kan iverksette, som kan hjelpe et utsatt næringsliv. Situasjonen er helt spesiell, og det tilstrebes tiltak som kan bidra til å redde næringsdrivende fra konkurs.

Derfor ønsker formannskapet å styrke budsjettet til vedlikehold. Det prioriteres å utføre vedlikehold som har vært planlagt utført i 2021. Saken skal videre til bystyret.

I formannskapet diskuterte de også taletid i politiske møter, nye retningslinjer for boligtilskudd og startlån, innbyggerforslag om gang- og sykkevei, det ble oppnevnt nye vigslere, de diskuterte kommunens eierskapspolitiet, gjeldsporteføljerapport, interreg forprosjekt «Större region på riktigt», salg av Vestvold, statlig sikring av friområder, vedlikehold av kommunal eiendom og høringsuttalelse om ny domstolstruktur.

Formannskapsmøtet ble direktesendt. Se hva svarte her.