>Tilskudd til private veier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskudd til private veier

02.01.2017

Søknadsfrist er 1. oktober.

Sarpsborg kommune yter tilskudd til vedlikehold av private veier etter søknad og ut fra en årlig pott som fastsettes av bystyret.

For å være tilskuddsberettiget kreves det at veien er minst 400 meter, at den er åpen for allmenn ferdsel, at den gir adkomst til eiendommer med fast bosetting og at den ikke har mottatt tilskudd de tre foregående årene.

Husk å angi hvilken strekning det søkes for og bankkontonummer for overføring av tilskudd.

Søknad sendes som som e-post til:
postmottak@sarpsborg.com

Eller som brev til:
Sarpsborg kommune, Enhet byggesak, landbruk og kart, postboks 237, 1702 Sarpsborg

Kontaktpersoner ved Team landbruk:
Egil Holme, tlf 415 30 238
Sten Erik Knive, tlf 415 30 253