>Utfordringer med nytt datasystem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Utfordringer med nytt datasystem

Publisert: 29.11.2021

For å drive mer effektiv saksbehandling, har kommunen investert i et nytt saksbehandlingssystem for byggesak. Dessverre er det store utfordringer med systemet, og det påvirker saksbehandlingstiden for byggesakene.

- Vi tok i bruk e-byggesak i midten av mai. Vi regnet med noen utfordringer i oppstarten, men systemet har dessverre vist seg ikke å være like godt som forventet. Integrasjonene mot arkivsystemet vårt virker fortsatt ikke helt som det skal, og dermed får vi store forsinkelser i saksbehandlingen, sier Hanne Cecilie Høgmo, teamleder byggesak.

Prioriterer sakene

Det er byggesak sine egne ansatte som har fulgt opp problemene med e-byggesak. Dette har lagt beslag på flere ansatte, og forsinket saksbehandlingen. I tillegg har alle saksbehandlerne måtte bruke mer tid på hver enkelt sak fordi systemene ikke fungerer slik de skal. Sakene blir prioritert slik at næring og offentlige bygg har høyest prioritet, deretter bolig. Fritidsbolig har lavest prioritet.

- Vi har tett dialog med leverandøren, og jobber med å løse utfordringene, men beklageligvis så kommer vi fortsatt til å ha problemer med å holde saksbehandlingsfristene i tida framover, sier Høgmo.

Felles løsning

Sarpsborg kommune har inngått avtale om e-byggesak sammen med Fredrikstad og Hvaler kommune. Det nye systemet er utarbeidet av KS sammen med Direktoratet for byggkvalitet og en rekke kommuner. Målet er å gjøre saksbehandlingen mer effektiv, standardisert og etterprøvbar.

Digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. Løsningen skal også automatisere en del manuelle arbeidsoppgaver. Kommunen vil få mer komplette byggesøknader og systemet vil være et mer brukervennlig verktøy for de profesjonelle, innbyggerne og saksbehandlerne.