Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Søk om støtte til medlems- og treningsavgift!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Søk om støtte til medlems- og treningsavgift!

26.01.2018 av Maren Lunde

Nå kan barn og unge i familier med varig lav inntekt kan få dekket medlems- og treningsavgift. Be ditt lag eller forening om å søke! Fristen er 15. mars

Tilskuddet skal bidra til at barn og unge i Sarpsborg kommune får mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av økonomisk og sosial situasjon. Søknaden kan gjelde både medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter som har barn og unge t.o.m 19 år som målgruppe.

Her finner du retningslinjer for tilskudd til medlems- og treningsavgift.

Det er organisasjonen (lag eller forening) som søker på vegne av sine medlemmer. Disse fyller ut et elektronisk søknadsskjema sammen med deltageren/familien til deltageren. Du kan søke 15. mars og 15. september.

Her finner du søknadskjemaet.

Mange slutter med aktiviteter

I 2012 var 12,2 % av Sarpsborgs befolkning i en lavinntektshusholdning. Dette tilsvarte ca. 6500 personer. Dette tallet er litt høyere enn Østfold for øvrig og litt høyere enn landsgjennomsnittet (ref: Levekår i Sarpsborg 2014). Vi vet også at andelen ungdommer som deltar i organisert aktivitet går jevnt nedover fra 8.-10. klasse, og faller enda mer fra vg1-vg3 (tall fra Ungdataundersøkelsen 2017).

Fritidsaktiviteter koster ofte mer enn bare medlems- eller treningsavgift. Dette kan også være et hinder for at barn og unge kan delta på aktiviteter. Ordningen skal begrenses til medlems- og treningsavgift fordi den vil være et vesentlig bidrag til at de samlede utgiftene blir redusert.

God erfaring

Flere andre kommuner har innført en tilskuddsordning for å dekke medlems- og treningsavgift. I Grorud bydel i Oslo har de en ordning for tilskudd til trenings- og medlemsavgift for barn og unge under 18 år. Ordningen har blitt veldig populær.

Kommer også idrettslagene til gode

Idrettslagene i Sarpsborg har betydelige utgifter i forbindelse med drift av arenaene sine. Tilskudd slik at flere får dekket kontingenten, vil derfor komme idrettslagene til gode.

Idrettsrådet, kulturrådet og musikkrådet har fått mulighet til å komme med innspill til utarbeidelsen av retningslinjer for ordningen.