Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Har god oversikt over smittesituasjonen

Innhold

Karianne J. Bergman, kommuneoverlege og virksomhetsleder.

Har god oversikt over smittesituasjonen

01.02.2021 av Pål Nilsen

-Vi har god oversikt over smittesituasjonen, men er spente på svarene av alle koronatestene som nå tas. Så langt mistenker vi 19 tilfeller med mutert virus, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman.

Det var lørdag kveld at Sarpsborg kommune fikk beskjed fra Folkehelseinstituttet om at det muterte britiske koronaviruset var påvist i en prøve fra Sarpsborg. I tillegg er fire personer i Sarpsborg smittet i utbruddet i Comet i Halden. Dette førte til at regjeringen sent søndag kveld vedtok å innføre svært strenge koronaregler i Sarpsborg, som i praksis betyr en tilnærmet nedstenging av samfunnet

15 personer smittet i utbrudd

Det muterte viruset ble påvist gjennom en stikkprøve av FHI. Totalt 15 personer har så langt testet positivt i dette utbruddet. Smittetilfellet der det muterte viruset er påvist har ukjent smittevei, og så langt er det ingenting som tyder på noen sammenheng med smitten i Comet eller utbruddene i Nordre Follo.

Dette utbruddet har konsekvenser for flere offentlige instanser:

  • En er ansatt ved Fødeavdelingen på Sykehuset Østfold. Kommunen samarbeider med sykehuset som driver omfattende smittesporing og testing på egen hånd. Det er påvist flere smittetilfeller på avdelingen 
  • To er elever ved Grålum barneskole. To klasser på henholdsvis 2. og 3. klassetrinn testes i dag. Det gjelder totalt 47 elever og seks ansatte
  • Tre er elever ved Kruseløkka ungdomsskole, men trolig har ikke smitten skjedd på skolen. 11 elever på 10. klassetrinn og to ansatte ble testet i går. Ytterligere en elev skal testes
  • Et barn går i Bikuben barnehage. 24 barn og syv ansatte ble testet i går. Ytterligere ett barn testes i dag

-Vi har så langt god oversikt over dette utbruddet. Gjennom grundig smittesporing og kartlegging har vi avdekket smitteveiene og har satt i gang testing av mange personer. Vi forventer svar på de fleste prøvene i kveld og i morgen. Vi er veldig spente på resultatene av disse prøvene, siden de vil fortelle oss om utbruddet har spredt seg til de berørte instansene, sier kommuneoverlege og virksomhetsleder helse, Karianne Jensen Bergman.

Comet-utbruddet

Fire personer i Sarpsborg som har koblinger til utbruddet i ishockeyklubben Comet i Halden, har testet positivt for korona.

-Flere av nærkontaktene er allerede testet og ingen av de som er fra Sarpsborg har fått påvist smitte så langt. Flere skal testes igjen, så vi venter fortsatt på prøvesvar, forteller kommuneoverlegen.

-Mistenker flere med mutert virus

Folkehelseinstituttet ber om at alle nærkontakter av personer som har fått påvist det muterte koronaviruset, skal behandles som om de også er smittet av dette. Det er andre regler for hvordan kommunen går fram når det er et mutert virus. Alle husstandsmedlemmer til nærkontakter skal i karantene og alle nærkontakter skal testes, uavhengig av symptomer. De skal testes når de går inn i karantenen hvis det blir oppdaget tidlig og alltid på slutten av karantenen, tidligst dag 7. Dette for å redusere ytterligere spredning.

-Vi sender inn enkelte prøver til Folkehelseinstituttet for såkalt sekvensering, slik at vi kan få påvist eventuelt mutert virus. Resultatene herfra kan vi vente i løpet av en ukes tid, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman, som fortsetter:

-Med 15 personer i det ene utbruddet og fire i Comet-utbruddet, er det 19 smittede personer i Sarpsborg der vi mistenker den engelske virusvarianten. Vi følger opp alle nærkontaktene her utfra teorien om at alle har vært utsatt for den muterte varianten. Siden denne virustypen er spesielt smittsom er det veldig viktig at vi er føre var.  

Stabil smittesituasjon

Forrige uke var det totalt 45 smittetilfeller i Sarpsborg. Dette er andre uke på rad med relativt lave tall, noe som også var grunnen til at kommunen planla for en oppmykning av tiltakene, blant annet med gult nivå på ungdomsskolene fra i dag.

-Hadde det ikke vært for at det muterte viruset ble påvist, ville vi hatt en helt annen situasjon i Sarpsborg. For å slå ned det muterte viruset er vi imidlertid nødt til å ha svært strenge tiltak, i tråd med anbefalingen fra sentrale helsemyndigheter. Vi har en oversiktlig situasjon nå, men det sier seg selv at endringer kan skje svært raskt, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman. 

Studier viser at den muterte engelske varianten kan være 40-70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, men utfra det vi vet i dag, gir det ikke økt risiko for alvorlig sykdom.