Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>- Ingen hadde symptomer

Innhold

Sindre Martinsen-Evje

Ordfører Sindre Martinsen-Evje

- Ingen hadde symptomer

03.09.2020 av Pål Nilsen

Smitteutbruddet i Sarpsborg og Fredrikstad knyttes til arrangementer ved trossamfunnet Al-Ghadir i Sarpsborg. Forstanderen sier at ingen av deltakerne på arrangementet hadde symptomer på smitte og at han ønsker å bidra til å begrense smitten så mye som mulig.

Onsdag kveld var det påvist 70 tilfeller av smitte som kan skrives tilbake til arrangementer ved trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold. Flere hundre personer er satt i karantene på grunn av utbruddet og det er ventet at antallet smittetilfeller vil øke i dagene framover. Likevel mener kommuneoverlegene i Sarpsborg og Fredrikstad at de har situasjonen under kontroll fordi det ikke er oppdaget smitte utenfor det berørte miljøet.

Skulle feire i 13 dager

Sadiq Baker Alezairjawi er forstander i trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold. Han ønsker å komme med en uttalelse gjennom Sarpsborg kommune, slik at alle fakta kommer fram.

Al-Ghadir har i mange år drevet sin virksomhet i Fredrikstad, men har nå flyttet til Oldtidsveien i Skjeberg. Ashura er en stor og viktig høytid for forsamlingen. Feiringen går normalt over 13 dager og startet 21. august. Den skulle avsluttes onsdag 2. september, men ble avbrutt etter feiringen på søndag da de fikk beskjed om det første smittetilfellet.

- Opp til 170 personer

Forstanderen sier at det vanligvis var mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag. Søndag var den store høytidsdagen og da deltok det rundt 170 menn, kvinner og barn. Mennene og kvinnene har ulike arrangementer i to separate bygg, med Koran-lesing, bønn og påfølgende matservering.

Sadiq Baker Alezairjawi sier at de har tatt smittevern på alvor.

- Antibac har vært tilgjengelig og vi har vært veldig opptatt av å holde avstand til hverandre, ikke klemme hverandre eller ha annen nærkontakt. Vi har også vært tydelig på at syke må holde seg hjemme. Ingen av deltakerne hadde symptomer på koronasmitte, hevder han.

- Vi skal alle bidra

- Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp. Jeg har vært tydelig på å fortelle medlemmene at de alle skal bidra til å forhindre ytterligere spredning ved å ta tester og forholde seg til karantenereglene, sier Sadiq Baker Alezairjawi.

Han skryter av samarbeidet med kommuneoverlegene i Sarpsborg kommune. -Jeg er bekymret for medlemmenes helse og ikke minst for de konsekvensene dette kan ha for samfunnet, sier forstanderen.

Ulovlig bruk

Uavhengig av smitteutbruddet, har bygningsmyndighetene i Sarpsborg kommune vedtatt et pålegg om opphør av ulovlig bruk av trossamfunnets lokaler i Oldtidsveien i Skjeberg. 30. juli ble det gitt pålegg om å stanse pågående byggearbeider, siden de ikke var omsøkt. 5. august mottok kommunen søknad om bruksendring, men søknaden var mangelfull og er derfor fortsatt under behandling. I slutten av august ble kommunen gjort oppmerksom på at bygningen var i bruk og bygningsmyndigheten foretok en befaring 31. august, Befaringen viste at verkstedbygningen/garasjen er tatt i bruk som bedehus/forsamlingshus. 2. september vedtok derfor Sarpsborg kommune pålegg om at den ulovlige bruken av lokalene må opphøre med øyeblikkelig virkning. Dette er et administrativt vedtak som kan påklages i løpet av tre uker.

Sadiq Baker Alezairjawi sier at byggearbeidene ble stanset med en gang pålegget kom. Han har allerede avtalt møte med bygningsmyndighetene og brannvesenet så snart hans karantene er ferdig.

Ordfører Sindre Martinsen Evje sier at kommunen nå har fokus på smittesporingsarbeidet.

- Vi er glad for at vi samarbeider godt med forstanderen og det berørte miljøet, slik at vi kan forhindre ytterligere smitte i samfunnet. Når utbruddet er over vil vi bruke tid på å samle alle fakta. Vi vil deretter ta stilling til om det blir aktuelt med en form for reaksjon overfor arrangøren av feiringen.