Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>-Karantener virker

Innhold

Hilde Skyvulstad, leder enhet helse

-Karantener virker

15.09.2020 av Pål Nilsen

-Det store smitteutbruddet vi har hatt i Sarpsborg hadde blitt enda større om ikke innbyggerne våre hadde tatt karantene på alvor. Da kunne vi også mistet kontrollen. Det viser viktigheten av at alle følger karantenebestemmelsene.

Dette sier virksomhetsleder og kommuneoverlege Hilde Skyvulstad.

I løpet av de siste par ukene er det registrert like mange kronasmittede i Sarpsborg som i hele perioden fra mars og fram til da. Rundt 100 tilfeller kan spores tilbake til høytidsfeiringen i et trossamfunn i Skjeberg. Nå går smittetallene ned igjen og både søndag og mandag ble det ikke registrert nye tilfeller. Selv om vi må forvente å få noen flere smittede også i dagene framover, kan det tyde på at det store utbruddet er i ferd med å bli slått ned.

-Har hatt kontroll

-Vi har hatt kontroll på situasjonen hele veien. Men det har vært hektisk, med 25 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn på det verste. Mye av kontrollen kan vi takke karantenebestemmelsene for – og ikke minst at innbyggerne har tatt dem på alvor, sier kommuneoverlege Hilde Skyvulstad.

Når én person har fått påvist Covid-19 skal vedkommende i isolasjon, mens alle nærkontaktene skal i karantene. Det vil si alle som den smittede har vært i nærheten av, fra 48 timer før vedkommende fikk symptomer og til vedkommende er i isolasjon. Det kan med andre ord være snakk om flere døgn og dermed også svært mange nærkontakter. Hvis en person som får bekreftet smitte allerede er i karantene, vil antallet nærkontakter være betydelig færre.

-Det beste virkemiddelet

De som er i karantene skal blant annet ikke gå på jobb, skole eller i barnehage og unngå offentlig transport. De kan gjøre helt nødvendige ærend i butikken og gå tur, så lenge de holder god avstand til andre.

-Karantene er det beste virkemiddelet vi har for å få stanset slike store utbrudd som vi nå har hatt. Vi kan vise til mange konkrete eksempler fra utbruddet der karantene har vært avgjørende, forteller kommuneoverlege Hilde Skyvulstad..

Når ett familiemedlem får påvist Covid-19 blir resten av familien satt i karantene. Og er du i karantene før du blir smittsom, spres ikke smitten videre. Perioden fra du blir smittet og til du blir syk er ofte 5-6 dager, men kan variere fra 1 til 10 dager. Det er nettopp dette spennet som gjør at det er viktig å holde karantenen i 10 dager. En negativ koronatest betyr heller ikke at du kan gå ut av karantene, siden det kan ta opptil 10 dager før sykdommen bryter ut.

-En utfordring

Kommuneoverlegen forstår at det kan være utfordrende å bli satt i isolasjon eller karantene. Hverdagen blir snudd opp ned for hele familien. Karantenetiden på ti dager kan bli lang og vanskelig.

-Karantene kan også føre til engstelse, kanskje særlig blant barn og unge. Da er det viktig at de har voksne å snakke med slik at hele familien blir trygge. Og så er det jo også en motivasjon for mange når de ser at karantene har en positiv effekt på samfunnet, sier Hilde Skyvulstad.

På helsenorge.no (https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon) får du mange gode råd på hvordan du best kan takle karantene og isolasjon.