Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>-Vi er der for dere

Innhold

-Vi er der for dere

17.03.2020 av Pål Nilsen

Ordfører Sindre Martinsen-Evje er bekymret for at mange barn og unge synes det er vanskelig om dagen. -Det viktigste er at vi bryr oss om hverandre, og husk at vi er der for dere, sier han.

Stadig flere kommunale tjenester blir berørt av korona-epidemien, men liv og helse prioriteres. Det at skoler og barnehager er stengt for normal aktivitet, kan være ekstra vanskelig for barn og unge som sliter fra før. Derfor har Sarpsborg kommune startet en kartlegging av risikoutsatte barn og unge og hvilke tiltak de kan ha behov for og som kommunen har mulighet til å levere under korona-krisen.

-Det er viktig å bry seg

-Nå som skoler og barnehager holdes stengt vet vi at noen barn og unge må tilbringe mer tid sammen med voksne som ikke er trygge for dem. Derfor er det viktig å bry seg, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje. -Jeg har lyst å si til barn og unge som har det vanskelig nå, at de ikke må nøle med å ta kontakt med voksne de stoler på. Hvis de ikke har det bra hjemme, kan de ta kontakt med en voksenperson de er trygg på gjennom FaceTime eller andre digitale arenaer. Vi i kommunen kan også kontaktes.

Ordføreren har en klar oppfordring til alle voksne som kjenner noen som har det vanskelig: -Ta kontakt på telefon eller på nettet. Vis at du bryr deg. Vi i kommunen skal gjøre vårt for at de som har det tøffest, skal få nødvendig hjelp til å komme gjennom denne vanskelige tiden.

-Ta kontakt

Rådgiver Kate Lande Skaar har ansvaret for å kartlegge og koordinere arbeidet mot barn og unge, slik at de får nødvendig hjelp også under korona-krisen. -Virksomhet barnevernstjenester, Forebyggende tjenester og Kompetansesenter rus og psykisk helse er i gang med sine kartlegginger og vurderinger av hvem som er de mest risikoutsatte. Vi må vurdere om det kan være aktuelt å gi disse barna tilbud om tilsyn på nærskolen eller gjennom samtaler og dialog, sier Skaar. Hun oppfordrer foreldre som opplever det veldig krevende med barna hjemme hele tiden å ta kontakt med familiesenteret, barnevernstjenesten eller lavterskeltilbudet for rus og psykiatri for råd og veiledning. 

Ungdommens helsestasjon, fritidsklubbene og Familiesentrene blir også involvert i arbeidet med risikoutsatte barn.

Fysioterapeuter

Helsedirektoratet vedtok ytterligere innstramminger fra mandag 16. mars. En rekke fagpersoner, deriblant fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder og psykologer, må i utgangspunktet stenge sine virksomheter.

Kommunen har en egen fysioterapitjeneste som er tilknyttet Helsehuset, sykehjemmene og hjemmetjenesten. Teamleder i fysioterapitjenesten, Helene Jacobsen, sier at det er unntak for helt nødvendig helsehjelp. -Vi avlyser all behandling som ikke er strengt nødvendig. Samtidig vil vi fortsette å gi behandling ved akutt alvorlig sykdom eller for å opprettholde viktige kroppsfunksjoner som ellers kan gå tapt. Vi vil også kunne bli viktige i tiden fremover, med vår kompetanse på lungefysioterapi.

Helene Jacobsen forteller at de er i løpende dialog med Helsehuset for å bidra til at pasienter kommer raskest mulig hjem. -Dette minker smittefaren og sikrer god kapasitet på Helsehuset. Gjennom gode smitteverntiltak skal vi sikre både pasient og behandler, forsikrer teamlederen.

Det arbeider også psykologer i kommunen, men også disse kan fortsette å utføre jobben sin i saker som gjelder helt nødvendig helsehjelp.