Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Åpner opp for ungdommen

Innhold

Åpner opp for ungdommen

28.01.2021 av Pål Nilsen

Fra og med i morgen, fredag, kan ungdom i Sarpsborg igjen drive organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett. Det vedtok formannskapet i dag.

Helt siden 4. desember i fjor har Sarpsborg hatt en egen koronaforskrift med påbud og forbud, på grunn av høyt smittetrykk. Forskriften har blitt fornyet annenhver uke, de første gangene med stadig skjerpede tiltak. Da formannskapet behandlet ny forskrift i forrige uke, ble det lettet noe på tiltakene som gjaldt barn.

To endringer

I dag, torsdag, var formannskapet igjen samlet til ekstraordinært møte. Et enstemmig formannskap vedtok å endre forskriften på to punkter. Den viktigste endringen gir ungdommer opp til og med 19 år lov til å gjenoppta organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett.

Her kan du lese den opprinnelige forskriften og her kan du lese forskriftsendringene som ble vedtatt i formannskapet i dag.

-Jeg er glad for at det også denne gang var enighet i formannskapet og at vi fra i morgen åpner opp for at ungdom kan drive organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett. I forrige uke gjorde vi det samme for barn i barnehage og barneskole, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Lavere smittetall

Begrunnelsen for at forskriften mykes opp er at smittetallene har gått betydelig ned de siste to ukene. Fra 149 smittede i uke 51 og 108 i uke 1, har det gått ned til 74 i uke 2 og 39 i forrige uke. Graden av villsmitte, det vil si tilfeller med ukjente smitteveier, er redusert fra 18% til 10%.

Forskriften varer nå fram til og med torsdag 4. februar. Formannskapet møtes igjen torsdag neste uke for å drøfte ny forskrift og om det da vil være forsvarlig å lempe enda mer på tiltakene.

Fortsatt skjenkestopp

Representanten Stein Erik Westlie (FrP) foreslo å oppheve skjenkestoppen, men dette fikk ikke stemmer fra noen andre.

-Det er naturlig å se på skjenkestoppen når formannskapet møtes igjen neste uke. Vi har en god utvikling nå, men det er ennå litt for tidlig å åpne for mye opp, sa Svein Larsen (Ap).

Kunstisen og sykehjem åpner

I dag fortalte Sarpsborg kommune at besøksforbudet i sykehjemmene og på Helsehuset opphører fra og med mandag 1. februar

Det jobbes også for å få gjenåpnet kunstisen ved Stadion for publikumsgåing allerede i morgen. Mer informasjon om dette blir lagt ut på kommunens Facebooksider torsdag kveld.

Alle tiltak

På denne siden finner du en alltid oppdatert oversikt over koronatiltakene som gjelder i Sarpsborg. 

Etter formannskapets vedtak blir disse to punktene i forskriften noe endret fra og med midnatt:

Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Barn og unge opp til og med 19 år kan drive fritidsaktiviteter og breddeidrett som normalt.

For voksne er det forbudt å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett, innendørs og utendørs.

Med organisert menes trening, konkurranser og andre aktiviteter som ofte er i regi av en idrettsklubb eller en forening. Det betyr at alle kan:

 • Trene alene
 • Trene sammen med noen få (2-3) andre så lenge man holder minst to meters avstand til hverandre og så lenge det ikke er organisert

Individuell trening er også tillatt på treningssenter så lenge det er to meters avstand til andre. Sal- og gruppetrening med tre eller flere personer er forbudt.

Gjeldende: Fra og med fredag 29. januar 2021 og til og med torsdag 4. februar 2021.

Offentlige arrangementer innendørs og utendørs

 • Det er forbudt å arrangere og å delta i offentlige arrangementer innendørs
  • Unntak:
   • Begravelser og bisettelser kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede totalt
   • Vielser, dåp og lignende ritualer kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 10 personer tilstede totalt
   • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere kan avholdes uten publikum. Nødvendig personell for å avholde disse skal holdes på et minimum, og hvert arrangement skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.
   • Digitale arrangementer kan avholdes uten publikum og med maksimalt 10 personer, inkludert nødvendig teknisk produksjonspersonell
   • Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører, kan avholdes med maksimalt 10 deltakere, i tillegg til personer som er strengt nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Arrangøren må gjøre nødvendig risikovurdering, og arrangementet skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.
  • Presiseringer:
   • Alle som er til stede skal holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder
   • Personer som sitter i fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst én meter avstand i alle retninger til personer i annen husstand
   • Ved sang og lignende skal det være to meters avstand målt fra skulder til skulder
 • Offentlige arrangementer utendørs kan arrangeres så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede samtidig

Gjeldende: Fra og med fredag 29. januar 2021 og til og med torsdag 4. februar 2021.