Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Arrangementer og private samlinger

Innhold

Arrangementer og private samlinger

18.08.2020

Skal du samle flere personer, er det regler du må følge - både hvis du skal ha private eller offentlig arrangement eller en privat samling.

Private samlinger

Når personer fra flere enn en husstand samles privat. For eksempel besøk av venner/familie, selskap i eget hjem/egen hage med mer. Dere kan ikke ha flere til stede enn at de som ikke er i samme husstand kan holde 1 meter avstand, og dere kan maks være 20 deltagere, men det er kun hvis det er god nok plass der dere samles. Det må tilrettelegges for god håndhygiene og godt renhold. Å møtes utendørs er å foretrekke når det er mulig.

Arrangement på et offentlig sted

Det er tillatt med arrangementer med opp til 200 personer. Dette er kun tillatt hvis arrangementet skjer på et offentlig sted eller i lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, foreningshytter/klubbhus, grendehus, forsamlingshus, selskapslokaler, konferansesaler og haller.

I tillegg til 200 deltagere kan det være ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet til stede. Skal du har et selskap hjemme hos deg selv, er maks antall 20 personer.

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som har flere viktige plikter:

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Det som er nødvendig for smitteoppsporing er navn og telefonnummer. En slik liste må være tilgjengelig i 10 dager etter arrangementet. De som deltar må få beskjed om at en slik liste lages og at de vil bli kontaktet hvis det skulle oppstå smitte i ettertid.

Alle som er til stede, skal kunne holde minst en meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Se noen unntak fra regelen her.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. De som deltar må få informasjon i forkant at de ikke skal komme hvis de har symptomer på sykdom.

Se flere spørsmål og svar om arrangementer her.

Skal du ha et arrangement i et leid lokale, for eksempel en jubileumsfeiring, må du altså legge til rette for godt smittevern og gi beskjed til deltagerne hva som forventes av dem når de deltar.

Risikovurdering

Ansvarlige arrangører må gjøre en risikovurdering av eget arrangement og sette seg godt inn i og følge nasjonale krav og anbefalinger før arrangementet. Hvis de ser at arrangementet kan gjennomføres på en smittevernfaglig trygg måte og etter reglene, kan de gjennomføre dette. Situasjonen kan endre seg raskt og enhver arrangør må ta høyde for at arrangementer kan måtte avlyses grunnet endring i smittesituasjonen.

Med arrangement menes:
  • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
  • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver
  • andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger.

Les mer på Folkehelseinsituttets nettside.

Med offentlig sted menes

et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av forbudet om arrangement over 200 personer. Men de generelle bestemmelsene om minst én meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand og krav om god hygiene skal fremdeles overholdes ved arrangering av loppemarked.

Les mer om reglene for arrangement inntil 200 personer på Folkehelseinstituttets nettside.