Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Betydelige lettelser fra fredag 28. mai

Innhold

Betydelige lettelser fra fredag 28. mai

25.05.2021

Formannskapet har vedtatt betydelige lettelser i koronatiltakene fra i morgen, fredag. Det betyr blant annet flere deltakere på arrangementer, samt at bade- og lekeland, bingolokaler og bowlinghaller kan gjenåpne. Og spiseplikten ved alkoholservering forsvinner.

Denne saken er oppdatert 27. mai kl. 15.00 etter vedtak i formannskapet. Se alle tiltakene nederst i artikkelen.

-Da den nåværende lokale forskriften ble innført 10. mai og ved lettelsene vi vedtok i forrige uke, var målet vårt å gå til de nasjonale reglene fra fredag denne uka hvis smittesituasjonen tillot det. Det vi ikke hadde forutsett var at regjeringen nå har bestemt å gå fra trinn 1 til trinn 2 i den nasjonale gjenåpningen fra samme dato. Vi er nødt til å fortsette vår gradvise gjenåpning av sarpsborgsamfunnet ved at vi nå i praksis går over til trinn 1 denne uka og planlegger for trinn 2 om to uker hvis effekten av lettelsene denne uken tilsier videre lettelser. Vi kan ikke gå rett fra dagens relativt strenge regler og direkte over på trinn 2, noe som blant annet ville medført skjenking til midnatt uten spiseplikt, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

De viktigste lettelsene

På regjeringens nettsider kan du lese detaljene om hva de ulike trinnene i gjenåpningsplanen innebærer. 

Her er de viktigste lettelsene i forhold til dagens koronatiltak i Sarpsborg:

 • En økning fra 30 til 100 deltakere på innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser (for eksempel kino)
 • En økning fra 30 til 200 deltakere på utendørs arrangementer. (Fortsatt 600, fordelt på 3 grupper a 200, på stadion og eventuelt andre steder med faste, tilviste plasser og god nok plass)
 • Voksne kan igjen drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og med minst 1 meters avstand. Dette gjelder også gruppetrening på treningssentre
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, lekeland og bingolokaler kan holde åpent så lenge de kan drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som setter krav til bl.a. antallsbegrensning, avstand og hygiene
 • Skjenking av alkohol til klokka 22.00 uten krav om matservering

Ikke åpne for fort

Smittevernlege Sapna Iqbal er glad for at smittetallene holder seg lave i Sarpsborg, men hun gjentar at vi kan ikke åpne opp for fort.

-De kommunene som følger de nasjonale reglene og går til trinn 2 denne uka, har allerede vært på trinn 1 i noen uker. De aller fleste kommuner i Norge har ikke hatt et vedvarende høyt smittetrykk over tid slik som Sarpsborg. Det er en grunn til at Sarpsborg fortsatt er blant kommunene som vil få økt antall vaksinedoser, selv om smittetallene de siste ukene har vært lave. Situasjonen er fortsatt ustabil og derfor må vi være på trinn 1 et par uker og se an effekten av disse lettelsene, før vi kan gå til de nasjonale reglene på trinn 2, sier Iqbal.

Neste trinn 11. juni?

Formannskapet innkalles til ekstraordinært møte førstkommende torsdag for å vedta en lokal forskrift som i praksis innebærer at Sarpsborg går til trinn 1 i den nasjonale gjenåpningsplanen.

-Med forbehold om formannskapets godkjenning vil trinn 1 uansett innebære betydelige lettelser for oss her i Sarpsborg. Og hvis smittetallene holder seg lave, er målet å gå til trinn 2 fra 11. juni. Om ikke regjeringen kommer med nye endringer, vil vi da være på samme nivå som de fleste andre norske kommuner, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Fortsatt gult nivå

Kriseledelsen har også bestemt at gult nivå fortsetter i alle skolene fram til feriestart. I barnehagene vil gult nivå fortsette i første omgang fram til 14. juni. Da vil det bli tatt en ny vurdering på om det er grunnlag for å gå til grønt nivå for barnehagene.

Her er de nye reglene

I utgangspunktet gjelder nasjonale regler – trinn 1 i den nasjonale gjenåpningsplanen. Formannskapet har vedtatt en lokal forskrift som gir en mer detaljert oversikt over tiltakene enn sammendraget nedenfor. Tiltakene gjelder fra og med fredag 28. mai til og med torsdag 10. juni.

Sosial kontakt

Anbefaling om å begrense sosial kontakt. Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen gruppe/kohort.

Det er innført lettelser for vaksinerte som blant annet innebærer at de ikke teller med i antallsberegningene i private hjem/hager. Les mer på FHI sine sider.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Les mer om reglene for innreise og karantenehotell her. 

Arrangementer

Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Disse antallsbegrensningene gjelder for ulike typer arrangementer:

 • 10 personer innendørs og 20 personer utendørs på privat sammenkomst (sammenkomster for familie, venner og bekjente i leide/lånte lokaler eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole)
  • Unntak: Barn i samme gruppe/kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere
 • 10 personer på innendørs arrangementer (f.eks. kultur- og idrettsarrangementer, unntatt organisert trening/øvelser, møter, livssynssamlinger som bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon)
  • Unntak: 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune
  • Unntak: 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
 • 200 personer på utendørs arrangementer (f.eks. kultur- og idrettsarrangementer, unntatt organisert trening/øvelser, møter, livssynssamlinger som bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon)
  • Unntak: 600 personer (I grupper på inntil 200 personer) hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser

Antallet beregnes slik:

 • For private sammenkomster regnes alle som er tilstede
 • For andre arrangementer kommer ansatte, tiltretteleggere, utøvere og media i tillegg (se detaljer i forskriftens §3.) 

Det stilles strenge krav til avstand, smittevernfaglig gjennomføring og oversikt over deltakere. Se alle detaljer i forskriften

Idretts- og fritidsaktiviteter

Følgende anbefalinger gjelder for trening, øvelser og andre idretts- og fritidsaktiviteter som ikke defineres som arrangementer (se over):

 • For voksne fra 20 år og oppover: Det bør ikke være flere enn 10 personer samlet innendørs og 20 personer samlet utendørs – med minst en meters avstand
 • For barn og ungdom under 20 år: Det bør ikke være flere enn 20 samlet innendørs eller utendørs. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Dersom de trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne trene og konkurrere med dette laget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både innendørs og utendørs

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Serveringssteder kan holde åpent.

Alkoholservering skal stanse senest klokka 22 og servert alkohol må være konsumert senest 30 minutter etter dette. Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.

Følgende smittevernregler gjelder for bransjen i Sarpsborg:

 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst én meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
 • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst én meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på serveringssteder.
  • Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe, men serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger.

Butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen og utformingen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Barnehager og skoler

Alle barnehager og skoler i Sarpsborg er på gult nivå.

Her kan du lese mer om smittevernveilederne i skoler og barnehager. 

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Anbefaling om at alle som har mulighet jobber fra hjemmekontor.

Hvis du bor i Sarpsborg og jobber i en annen kommune må du følge reglene som gjelder for kommunen du jobber i så lenge du er på jobb.

For øvrig gjelder nasjonale retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.