Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Det blir mildere tiltak fra onsdag

Innhold

Det blir mildere tiltak fra onsdag

02.02.2021 av Pål Nilsen

Departementet har besluttet at koronatiltakene i Sarpsborg blir myket opp fra og med i morgen onsdag. -Vi er glad for at det nå åpnes noe opp igjen, blant annet for barn og unge, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Sent søndag kveld bestemte regjeringen at Sarpsborg skulle ha svært strenge koronaregler etter at det ble oppdaget mutert virus i Sarpsborg og i et utbrudd fra Halden som har forgreninger til Sarpsborg. Samtidig antydet regjeringen mulighetene for en oppmykning av tiltakene allerede fra i morgen, onsdag. 

De viktigste endringene

Tirsdag ettermiddag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut en pressemelding som viser at Sarpsborg fortsatt vil ha de strengeste koronatiltakene i landet, på samme nivå som Oslo. Men det blir en oppmykning av reglene i forhold til de som ble innført fra mandag. De viktigste oppmykningene er: 

 • Barn og unge under 20 år kan gjenoppta organisert breddeidrett og fritidsaktiviteter
 • Det blir igjen tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for de i punktene over og for utendørs aktivitet for voksne
 • Enkeltstående butikker kan åpne igjen, men kjøpesentrene skal fortsatt være stengt med de samme unntakene som nå
 • Serveringssteder kan åpne igjen, men det er fortsatt skjenkestopp
 • Biblioteket kan åpne igjen
 • Det er ikke lenger en anbefaling om å unngå besøk i hjemmet, men det anbefales å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen

Rødt nivå ut uka

Barnehager og grunnskoler i Sarpsborg vil uansett holdes på rødt nivå ut denne uka. I dialog med rektorene på de videregående skolene i Sarpsborg har kriseledelsen besluttet at videregående skoler går over fra hjemmeundervisning til rødt nivå fra og med onsdag 3. februar.

-Målet vårt er at alle barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Sarpsborg går over til gult nivå fra og med mandag 8. februar, men det betinger at smittesituasjonen ikke forverrer seg. Historien viser at vi ikke kan ta noe for gitt, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

-I tråd med våre ønsker

-Vi har hatt dialog med de sentrale helsemyndighetene i dag. Vi er glad for at regjeringens vedtak er i tråd med våre ønsker. Det er veldig gledelig at vi kan åpne opp noe mer, sier ordføreren.

-Vi har en stabil smittesituasjon i Sarpsborg med relativt lite smitte de siste to ukene. Det at vi fikk påvist det muterte viruset var årsaken til de nye tiltakene fra regjeringen søndag kveld. Vi har testet veldig mange nærkontakter søndag og i går og vi er veldig lettet over at alle prøvene så langt er negative. Det gjenstår fortsatt en del prøvesvar, men om heller ikke de viser mange nye smittetilfeller, har vi god kontroll på utbruddet med det muterte viruset, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman.

De nye nasjonale reglene gjelder fra og med onsdag 3. februar og til og med onsdag 10. februar. Sarpsborg kommune har en lokal forskrift som gjelder til og med torsdag 4. februar, men siden den stort sett har mildere tiltak, er det de nasjonale reglene som gjelder.

Alle tiltakene

Her er de nasjonale reglene som gjelder i Sarpsborg fra og med i morgen, onsdag:

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
 • Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker

Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 1, men med disse unntakene: 

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • serveringssteder
 • Vinmonopolet
 • virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv (se § 15 for hele listen)
 • helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv (se §16 for hele listen)
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

Restauranter, kafeer, barer 

 • Serveringssteder kan åpne igjen.
 • Fortsatt skjenkestopp

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Unntaket er:
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan åpnes for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
  • Bibliotek
  • Offentlige steder og virksomheter kan holde åpent for utendørs fritidsaktiviteter for voksne
  • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder
   • Sparta Amfi er stengt

Anbefalinger

 • Det er ikke lenger en anbefaling om å unngå besøk i hjemmet. Den nasjonale anbefalingen gjelder. 
 • Alle bør unngå unødvendige reiser. 
 • Det er ikke lenger frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Man bør gjøre alle innkjøp i egen kommune før man drar, men kan benytte nærbutikk i hyttekommune kun hvis det er strengt nødvendig og tar særskilte smittvernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og når du går på tur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. 
 • På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene og fylkeskommunene innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør fortsatt ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det anbefales karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter frem til første PCR foreligger i utbrudd der det er en kjent epidemiologisk tilknytning til engelsk virusvariant.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
 • Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.