Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Dette er de nye koronatiltakene

Innhold

Dette er de nye koronatiltakene

02.12.2020 av Pål Nilsen

Her får du en fullstendig oversikt over de nye tiltakene som gjelder i Sarpsborg fra fredag klokka 18.

Få oversikt over alle gjeldende tiltak her.

Formannskapet i Sarpsborg vedtok i ettermiddag forslaget til koronaforskrift. Det er ventet at Fredrikstad kommune gjør det samme torsdag. Også Hvaler og Råde kommuner foreslår nesten likelydende forskrift.

Nye forbud og påbud

En forskrift fører til at det ikke lenger er snakk om råd og anbefalinger, men om forbud og påbud. Det er politiets om skal påse at de nye tiltakene følges. Brudd på disse kan føre til straff.

Dette er forbudene og påbudene som gjelder fra fredag 4. desember klokka 18 og fram til og med torsdag 17. desember:

Munnbind på kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende er det påbudt å bruke munnbind for reisende på kollektivtransport som buss, tog og ferje

 • Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder
  • Sarpsborg busstasjon anses som et utendørs stasjonsområde og er derfor unntatt

Unntak:

 • for barn under ungdomsskolealder
 • for skoleskyss i grunnskole
 • for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Munnbind på reise med drosje

Det er påbudt med munnbind for alle passasjerer i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjerene har gått ut av drosjen.

Drosjesjåfører skal bruke munnbind når det er passasjer i drosjen.

Unntak:

 • for barn under ungdomsskolealder
 • for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Offentlige arrangementer utendørs

Det er forbudt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig

 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement kommer i tillegg til dette tallet

Arrangøren skal sørge for at alle deltakere skal kunne holde minst én meters avstand til andre

 • Avstanden måles fra skulder til skulder
  • Unntak:
   • Personer i samme husstand trenger ikke å holde én meters avstand
   • Barn og unge som er sammen med andre fra sin faste gruppe på skolen eller i barnehagen trenger ikke å holde én meters avstand

Offentlige arrangementer innendørs

For offentlige arrangementer innendørs gjelder de nasjonale reglene. Disse sier blant annet at det er tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter og inntil 200 personer dersom det er fastmonterte seter

Private arrangementer/sammenkomster

Det er forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler, med flere enn 10 personer til stede samtidig

 • Den private arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan overholdes
 • Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, må lokalene være store nok til at alle deltakerne kan holde én meters avstand til andre
  • Unntak:
   • Personer i samme husstand trenger ikke å holde én meters avstand
   • Barn og unge som er sammen med andre fra sin faste gruppe på skolen eller i barnehagen trenger ikke å holde én meters avstand

For sammenkomster i private hjem, hager eller hytter gjelder den nasjonale anbefalingen om å ikke samle flere enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene

Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Det er forbudt å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett for voksne og ungdom over ungdomsskolealder

 • Eksempler er fellestreninger for idrettslag, saltreninger på treningsstudio, kor- og korpsøvelser
 • Unntak:
  • for de som går på ungdomsskolen eller er yngre. De kan drive med fritids- og idrettsaktiviteter som vanlig
  • for utendørs aktivitet for ungdom til og med 19 år
  • for aktiviteter der det kan holdes minst to meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, slik at det ikke fører til flere nærkontakter. Definisjonen på nærkontakter er å ha vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter eller fysisk nærkontakt – som en klem eller håndhilsing

Dette innebærer:

 • Barn og ungdom opp til og med ungdomsskolealder kan fortsette som i dag, både innendørs og utendørs
 • Ungdom, eldre enn ungdomsskolealder og opp til og med 19 år kan fortsette som i dag så lenge aktiviteten foregår utendørs
 • Alle kan opprettholde sine fritids- og breddeaktiviteter, dersom avstanden til andre personer hele tiden er på minst 2 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs

Butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at alle kan holde minst én meters avstand til andre.

Hvor mange kunder som kan være i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen. Det skal opplyses om maksimalt antall kunder ved inngangen

 • For kjøpesentre skal beregningen gjelde både kjøpesenteret som helhet og for den enkelte butikk

Serverings- og skjenkesteder

Det er forbudt å skjenke alkohol etter klokka 22.00 på serverings- og skjenkesteder.

For øvrig kan restauranter og utesteder ha åpent som vanlig så lenge de følger de nasjonale smitteverntiltakene.

Les mer på helsedirektoratets hjemmesider

Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve gjeldende regler for karantener, og bidra til smittesporing.

Fortsatte anbefalinger

I tillegg til forslaget om nye forbud og påbud, vil disse rådene og anbefalingene gjelde.

 • Fraråder gjennomføring av større arrangementer, cuper og turneringer
 • Anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder der du ikke kan holde en meters avstand
 • Anbefaler størst mulig bruk av hjemmekontor
 • Rødt nivå på alle videregående skoler

Les mer om anbefalingene her

I tillegg finnes det en rekke regler og råd fra nasjonale myndigheter som du kan lese om på helsenorge.no

Kan skjerpes ytterligere

I saksframlegget til formannskapet tas det forbehold om at de lokale reglene kan bli skjerpet ytterligere og på kort varsel hvis smittetallene ikke går ned. Det heter: «Så lenge folk møtes og er sosiale, er det stor fare for at de smitter hverandre. Kommunedirektøren finner det foreløpig ikke riktig å regulere antall gjester i private sosiale samlinger utenom arrangementer - slik som sammenkomster for familie og venner eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid – da de nasjonale anbefalingene om maksimalt fem gjester i tillegg til hustandsmedlemmene forutsettes fulgt. Vurderingen kan endre seg ved fremtidig revisjon av forskriften dersom smittetrykket ikke avtar.»