Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Enda flere kan testes

Innhold

Enda flere kan testes

30.04.2020 av Pål Nilsen

Sarpsborg kommune vil tilby flere sarpinger å bli testet for koronavirus. Så lenge det er god nok kapasitet, vil vi kunne teste alle med mistanke om koronasmitte.

Helt siden koronapandemien startet for fullt i Norge for halvannen måned siden, har det vært begrensede testmuligheter. Dette først og fremst på grunn av mangel på testsett og smittevernutstyr. Det har derfor blitt prioritert å teste helsepersonell, personer i risikogruppene og personer i helseinstitusjonene.

Utvidede kriterier

Nå er situasjonen betydelig bedre. NTNU har produsert helt nye tester som kan masseproduseres – og det er også bedre tilgang på smittevernutstyr. I løpet av de siste par ukene har derfor stadig flere grupper av personer fått tilbud om testing. Senest for halvannen uke siden ble det også åpnet for at blant annet barn, elever og ansatte ved skoler og barnehager kunne testes.

Nå utvides kriteriene ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller er tungpustet kan få tilbud om test. Det er imidlertid en forutsetning at kommunene har nok bemanning til å foreta økt antall tester.

- God kapasitet

Kommuneoverlege Hilde Skyvulstad sier at kapasiteten i Sarpsborg er så god at det vil være mulig å øke antallet tester betydelig. -De siste ukene har det vært relativt rolig og derfor har vi redusert åpningstidene på koronatelefonen og testkapasiteten noe. Men vi vil likevel ha muligheter til å tilby flere tester enn det vi har utført i det siste. Vi er også forberedt på å øke kapasiteten ytterligere i ukene framover, sier Skyvulstad.

40-50 tester hver dag

De siste to ukene har det blitt tatt 10-15 tester hver dag. Kommuneoverlegen anslår at Sarpsborg kommune i dagene framover vil ha muligheter for å teste 40-50 personer hver dag, hvis det er behov for det.

Hvis du mistenker at du er smittet av korona, kan du ta kontakt med din fastlege. Du kan også ringe kommunens koronatelefon for å få en vurdering på om du bør testes. Telefonnummeret er 902 62 442, og det er betjent alle hverdager fra klokka 08.00 til 21.00 og på lørdager, søndager og helligdager fra klokka 10.00 til 18.00.

Testkriteriene

Utgangspunktet for alle tester er fortsatt at personen skal ha akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, eller at en lege mistenker koronasmitte. I prioritert rekkefølge, skal disse personene nå testes:

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (disse kan også vurderes testet ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn)
  4. Voksen person som har alvorlig, underliggende sykdom (blant annet hjerte-/karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon) 
  5. Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av koronasmitte, eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning (testing vurderes etter to døgn)
  7. Andre personer med mistenkt koronasmitte (testing vurderes etter to døgn)

Hold deg oppdatert på kommunens koronasider og Facebooksider.