Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Endringer i sykehjemmene

Innhold

Alice Reigstad, assisterende direktør helse og velferd

Endringer i sykehjemmene

31.03.2020

Sarpsborg kommune gjør endringer på sine sykehjem for å skille mellom de korona-smittede og de øvrige beboerne. Helsehuset og Kurland sykehjem er først ut.

I helgen kom sentrale helsemyndigheter med råd for at sykehjem skal kunne ta imot flere smittede samtidig. Beboere på sykehjem som bli smittet av korona, skal fortsatt behandles i sykehjem og ikke på sykehuset. Sarpsborg kommune har forberedt dette i lang tid.

- Godt forberedt

-De fleste som bor på våre sykehjem er eldre og har sammensatte sykdommer. Derfor er de ekstra sårbare for å bli alvorlig syke av korona-viruset, sier Alice Reigstad, assisterende direktør i helse og velferd. -Vi har vært forberedt på at situasjonen skulle føre til behov for nye tiltak på sykehjemmene våre. Da vi fikk det første tilfelle av korona-smitte på en av våre institusjoner torsdag i forrige uke, kunne vi snu oss raskt.

I løpet av et døgn ble en hel avdeling på Helsehuset, avdeling 1 i første etasje, frigjort til bruk for korona-smittede pasienter. Personer som normalt bor hjemme eller som blir utskrevet fra sykehus – og som er smittet av korona-viruset, vil tilbys korttidsopphold på denne avdelingen.

Pasienter flyttes

-Det har vært forholdsvis rolig på Helsehuset den siste tiden og vi har hatt ledig kapasitet, forteller virksomhetsleder Lene Simensen Rød. -Derfor klarte vi å flytte de ni pasientene som var i første etasje til ledige plasser i andre avdelinger her hos oss. Nå kan vi derfor ta imot 14 pasienter med korona-smitte.

På denne måten er de med korona-smitte skilt fra de øvrige pasientene. Det reduserer smittefaren mellom pasientene og gjør det enklere for de ansatte. -Nå kan våre medarbeidere på avdeling 1 ikle seg smittevernutstyr og ta øvrige forholdsregler for å redusere faren for selv å bli smittet. Vi driver nå intensiv opplæring av personell for dette, selv om vi er vant med smitte-arbeid fra før, sier Simensen Rød.

Egne avdelinger

Også for beboere på sykehjem vil korona-krisen kunne medføre endringer. På samme måte som ved Helsehuset, er det behov for å etablere egne avdelinger for pasienter med korona-smitte.

Først ut er Kurland sykehjem. Nå før påske vil avdeling 7 bli forbeholdt korona-smittede. Her er det 8 rom som gir mulighet for opptil 14 pasienter. Disse plassene vil først og fremst bli brukt av pasienter fra andre sykehjem i kommunen og som blir smittet av korona-viruset. De syv pasientene som er på avdeling 7 i dag, vil bli flyttet til andre avdelinger på Kurland og andre sykehjem i kommunen.

Om behovet skulle oppstå, vil Gul avdeling på Haugvoll sykehjem også bli tatt i bruk for korona-pasienter. Det vil høyst sannsynlig ikke skje før etter påske. Alle berørte beboere og pårørende får direkte informasjon om endringene.

Mest mulig enkeltrom

-Så langt det er mulig vil vi fortsatt tilby enkeltrom til våre beboere på sykehjem. Det ser blant annet ut til at vi klarer å finne ledige enkeltrom til alle de syv pasientene som må flyttes fra avdeling 7 på Kurland. Men vi kan nok ikke forhindre at vi vil måtte etablere dobbeltrom hvis antallet pasienter øker i tiden framover, sier assisterende direktør Alice Reigstad. Hun forteller at de møter velvilje og forståelse både blant pasienter, pårørende og ansatte.