Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Flere får tredje vaksinedose før jul

Innhold

Flere får tredje vaksinedose før jul

Publisert: 29.11.2021 Av: Pål Nilsen

Sarpsborg kommune tar sikte på å tilby over 6000 sarpinger over 45 år tredje dose koronavaksine før jul. Smittetallene er fortsatt høye og onsdag ettermiddag har kriseledelsen nytt møte.

-Vi har fortsatt god oversikt og kontroll. Status nå er omtrent lik som de siste par ukene, der det høye presset på helsetjenestene er det som bekymrer mest. Men vi er spent på de neste ukene nå når det er oppdaget en ny virusvariant, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Nye anbefalinger om vaksinasjon

Fredag kom Folkehelseinstituttet med nye anbefalinger om koronavaksinasjonen, som i korthet betyr:

 • Når det har gått minst seks måneder siden dose 2, skal disse gruppene få tilbud om en tredje vaksinedose, såkalt oppfriskningsdose:
  • Alle fra fylte 45 år 
  • Alle fra fylte 18 år med underliggende helsetilstander som gir høy risiko for å bli alvorlig syk av korona (tidligere kalt prioriteringsgruppe 4). Dette gjelder personer som er organtransplanterte, har immunsvikt, kronisk nyresykdom/betydelig nedsatt nyrefunksjon, nevrologiske sykdommer/muskelsykdommer som gir nedsatt lungefunksjon, hematologisk kreftsykdom siste fem år eller pågående/nylig avsluttet kreftbehandling, samt de med Downs syndrom 
  • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Tidligere var det bare de som hadde tett kontakt med de mest sårbare, som var prioritert 
 • Ungdommer som er født i 2004 og 2005 kan tilbys dose 2 fra 8-12 uker etter dose 1  
 • Gravide anbefales å være fullvaksinert. I dag anbefales vaksinering for gravide i 2. og 3. trimester. Ved risikofaktorer hos mor eller høy smitterisiko kan man også vurdere vaksinering i 1. trimester. Det er ikke nødvendig å vente med å bli gravid etter vaksinasjon. 

Du får flere detaljer om de nye anbefalingene på FHI sine nettsider. 

Slik vaksineres sarpingene

-I Sarpsborg er vi langt framme med koronavaksinasjonen. Vi er godt rustet til å kunne tilby vaksiner i tråd med de nye anbefalingene til FHI. Vi kaster oss rundt og øker kapasiteten med mål om å få vaksinert de aller fleste som nå er prioritert allerede før jul, sier kommuneoverlege Tony Elvegaard.

Så langt har det kun vært de eldste som har fått tredje vaksinedose. Ved utgangen av forrige uke var andelen med tredje dose for denne gruppen slik:

 • 65-74 år: 57.9 %
 • 75-84 år: 91.3 % 
 • 85+ år: 76.2 %

6000 vaksineres før jul

Det er 14.600 personer i Sarpsborg mellom 45 og 65 år som har fått to doser og som nå skal tilbys en oppfriskningsdose. Av disse har rundt 3.400 fått sin andre dose for mer enn seks måneder siden. Innen jul vil ytterligere 2800 i denne aldersgruppen ha passert denne seksmånedersgrensen.

-Vi tar sikte på å tilby alle disse drøye 6000 sarpingene tredje vaksinedose før jul. Alle detaljene er ennå ikke klare, men vi vil trolig tilby massevaksinasjon for denne gruppen i uke 50. Du vil bli kontaktet av kommunen og det er derfor ikke behov for at du ringer oss. Følg også med på kommunens nettsider, der detaljene blir formidlet så snart de er klare, forteller kommuneoverlege Tony Elvegaard, som innstendig oppfordrer alle til å møte opp til avtalt tid.

Det gjenstår å vaksinere rundt 400 over 65 år som har fått time og takket ja. Tilhører du denne aldersgruppen og har fått dose 2 for mer enn fem måneder siden, vil du sannsynligvis få innkalling i løpet av denne uka. Hvis ikke kan du maile oss eller ringe 69 10 82 08 (mandag-fredag kl. 09.00-14.00).

Om du er yngre enn 45 år og din sykdomsstatus har forverret seg siden du tok andre dose, slik at du nå tilhører høyrisikogruppen og ikke er meldt inn tidligere, må du ta kontakt med din fastlege for å bli prioritert.

Status for uke 47

Status for uke 47 viser at smittetallene ligger på omtrent samme høye nivå som de foregående to ukene, med 267 smittede. Det er langt færre som nå smittes i skolene (ned fra 28% til 14%), mens smitte i husstanden har økt fra 37% til 45%. Andelen med ukjente smitteveier har økt noe, fra 19% til 22%. Aldersgruppen 6-13 år er fortsatt mest utsatt for smitte, med 84 tilfeller. Av de 267 smittetilfellene totalt, er kun 4 over 69 år.

50% av de smittede er uvaksinerte og 7% har én dose – mange av disse er barn. Om vi tar hensyn til at over 88% av sarpingene er fullvaksinert, er faren for å bli smittet mange ganger høyere blant uvaksinerte.

Antallet sarpinger som er innlagt på Sykehuset Østfold med korona har økt. 5 pasienter fra Sarpsborg med koronasmitte var innlagt forrige uke, og ved ukas slutt er det fortsatt 4 pasienter fra Sarpsborg innlagt.

Risikonivået er fortsatt på 2.

På disse sidene finner du oppdatert statistikk. 

Smitteutbruddet på Children’s International School fortsetter å øke. Over de siste par ukene er det registrert 96 smittetilfeller fordelt over alle 10 klassetrinn. Av helsetjenestene er det kun utbrudd i Thranes gate bofellesskap med smitte hos 4 ansatte og 1 beboer. Det er pågående testing og god oversikt over disse utbruddene.

Sist helg ble det etablert enda en utdelingsstasjon for hurtigtester. Nå kan du hente hurtigtester både i sentrum, Skjeberg og Tune. Forrige uke ble det levert ut hele 6254 hurtigtester. 

I morgen skal Stortinget orienteres om koronasituasjonen og onsdag møtes kommunens kriseledelse. Det kan komme nye anbefalinger eller tiltak i disse møtene.