Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Flere skal testes

Innhold

Karianne J. Bergman, kommuneoverlege og virksomhetsleder.

Flere skal testes

20.04.2020 av Pål Nilsen

Det er nå anbefalt at flere grupper med symptomer bør testes for mulig koronasmitte. Det gjelder blant andre voksne med alvorlig, underliggende sykdom og også barn, elever og ansatte i barnehager og skoler.

-Ettersom smittespredningen i befolkningen er redusert som følge av alle tiltakene, har vi merket en tydelig nedgang i behovet for testing av personer i gruppene som har vært prioritert. Vi i Sarpsborg har kapasitet til å teste flere slik det er i dag, men er avhengig av tilgang på utstyr og god nok kapasitet på laboratoriet på sykehuset. Det er en sentral gruppe med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og flere kommuneoverleger som denne uken vurderer hva som må til for at testkapasiteten i kommunene kan økes ytterligere. 

Prioritert liste

Utgangspunktet for alle tester er fortsatt at personen skal ha akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, eller at en lege mistenker koronasmitte. I prioritert rekkefølge, skal disse personene nå testes:

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (disse kan også vurderes testet ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn)
  4. Alle over 65 år
  5. Voksen person som har alvorlig, underliggende sykdom (blant annet hjerte-/karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon) 
  6. Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av koronasmitte, eller etter reise
  7. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

Dermed vil det nå også være mulig å teste barn i barnehage, skole og SFO som har symptomer som kan være forenlig med korona. Det er viktig å legge merke til at testkriteriene er i prioritert rekkefølge og at ansatte i oppvekst, barn og elever står nederst på lista over prioriterte grupper. Dette er fordi det er liten risiko for at barn skal bli alvorlig syke av korona.

-God kapasitet

Kommuneoverlege i Sarpsborg, Karianne Jenseg Bergman, sier at det for tiden er god kapasitet både på koronatelefonen og på koronalegevakten. -Vi er forberedt på at de nye kriteriene vil føre til et økt press på våre tjenester. Det har vi tatt høyde for ved at vi har opprettholdt beredskapen også i den litt roligere perioden vi nå har vært gjennom og vi har også mulighet til å styrke kapasiteten noe ved behov. Vi har også et godt samarbeid med de nærmeste kommunene rundt oss og med Sykehuset Østfold. Sammen ser vi på hvordan slike utfordringer kan løses.

I løpet av de neste par ukene vil det bli tilgang på flere testsett i Norge. Sentrale helsemyndigheter har signalisert at de etter hvert kan komme til å utvide testkriteriene ytterligere slik at alle personer med symptomer på korona skal få tilbud om testing. Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman sier at Sarpsborg kommune vil følge anbefalingene som kommer fra sentralt hold.

Ta kontakt

Har du symptomer på koronasykdom og er i en av gruppene som er prioritert for testing, kan du ringe kommunens koronatelefon på 902 62 442. Nummeret er betjent alle hverdager fra klokka 08.00 til 21.00 og på lørdager, søndager og helligdager fra klokka 10.00 til 18.00.

Generelle spørsmål om korona, smittefare, reiseråd og lignende, får du svar på via den nasjonale korona-telefonen på nummer 815 55 015.

Har du behov for legevurdering, kontakter du fastlegen din eller legevakten utenfor fastlegens åpningstid og 113 hvis du har akutt behov for lege.

Du får alltid oppdatert informasjon på kommunens koronasider eller Facebook.