Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Flere unge smittes – de fleste i husstanden

Innhold

Flere unge smittes – de fleste i husstanden

06.04.2021

Sarpsborg har lagt bak seg den verste måneden så langt i koronapandemien med 760 nye smittede. Det er nå flere barn og unge som smittes, men de aller fleste av disse smittes i egen husstand. Det er få som smittes i barnehagen eller på skolen.

Kriseledelsen i Sarpsborg bestemte i går at rødt nivå på skolene fortsetter i hvert fall denne og neste uke, samtidig som barnehagene holdes på gult nivå.

Ønsker ikke å stenge

-Vi legger selvsagt merke til de mange kritiske kommentarene på sosiale medier der mange etterlyser rødt nivå også i barnehagene og stengte skoler. Vi har mange hensyn å ta, både til barna og til våre ansatte, men i alle avveininger vi foretar oss må vi hele tiden også følge nasjonale regelverk og retningslinjer. Her understrekes det for eksempel at «det er en målsetning at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig. Det å holde skolene åpne er spesielt viktig. De samlede negative effektene av stengte skoler er svært store». Dette blir da vårt hovedoppdrag, og så må vi selvsagt tilpasse dette til vår lokale situasjon, noe vi gjør fortløpende, sier direktør oppvekst, Erik Bråthen.

-Utdanningsdirektoratet har laget nye smittevernveiledere som skal gjelde fra neste uke. Vi jobber nå med å se detaljert på hva dette betyr i praksis for oss i Sarpsborg. Det kan for eksempel bli noe mindre grupper og mer hjemmeundervisning for noen. Vi kommer med mer informasjon om dette i slutten av denne uka, sier oppvekstdirektøren.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman har sett nærmere på smittetallene de siste ukene og kan slå fast at det skjer lite smitte i skoler og barnehager.

-Smittes på fritiden

-Siden januar har det blitt gradvis mer smitte blant barn og unge under 20 år, mens de andre aldersgruppene viser en prosentvis nedgang. Samtidig viser statistikken at også ved det muterte viruset fører de aller fleste smittetilfellene i egen husstand eller i private sammenkomster. Siden viruset smitter lettere, har antallet smittetilfeller i husstanden har økt fra å ha ligget stabilt rundt 20-30 tilfeller hver uke, til rundt 140 de tre siste ukene, sier Bergman, som fortsetter:

-En oversikt over hvor barn og unge er smittet, viser at kun mellom 8% og 15% er smittet i barnehagen eller på skolen. Enkelt sagt er det stort sett i private sammenhenger barn og unge blir smittet. Uansett hvor smitten oppstår, fører det ofte til at klassekamerater og ansatte må i karantene – og dermed kan karantenetallene bli høye. Men de sier altså lite om hvor smitten faktisk har oppstått. Og oversiktene viser ikke hvor mange barn som faktisk ikke er i karantene og som dermed kan ha en så normal skolehverdag som mulig.

-Vi vurderer tilstanden dag for dag. Blant annet vurderer vi reduserte åpningstider i barnehagene. Vi skal i flere møter med helse og med representanter for ansatte de neste par dagene, så det kan komme endringer, sier Erik Bråthen.

Du får flere faktatall og statistikker her.