Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Framskynder dose 2

Innhold

Helsesjef Øivind Werner Johansen foran massevaksinasjonssenteret

Framskynder dose 2

30.07.2021

Sarpsborg kommune har fått flere vaksinedoser og vil nå fremskynde timene for dose 2. I første omgang gjelder dette for de som har timeavtale i uke 36, som får tilbud om andredosen fire uker tidligere. Trolig vil flere få nye timer den nærmeste tiden.

-Dette er virkelig gode nyheter. Med dette vil flere av Sarpsborgs befolkning blir fullvaksinert tidligere enn ventet, sier helsesjef Øivind Werner Johansen.

Først ferdig med dose 1

Sarpsborg var den første kommunen i Norge som hadde gitt dose 1 til alle som ønsket det. Det skjedde 2. juli. Siden da har kommunen sagt fra seg mange tusen doser slik at også andre kommuner skulle få vaksinert sine innbyggere med første dose. Dette etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI).

-Vi har hele tiden samarbeidet med FHI og fulgt deres råd. Nå har de åpnet opp for at vi kan framskynde dose 2 til sarpingene og vi kommer til å få flere vaksinedoser enn først antatt de nærmeste ukene, forteller helsesjefen.

Fra uke 36 til uke 32

Foreløpig vil de som har fått timeavtale til dose 2 i uke 36 få tilbud om nye timer i uke 32, det vil si en måned tidligere enn forventet. Alle disse vil få tilbud om ny time via SMS, trolig i løpet av søndag eller mandag.

-Vi forstår at dette kan komme brått på enkelte, men vi antar også at veldig mange blir veldige glade for å bli fullvaksinert fire uker tidligere enn planlagt. Så vi håper at så mange som mulig bekrefter den nye timen de får. Men om den nye timen ikke skulle passe, så kan du ringe vaksinasjonssenteret på telefon 69108208. Vi finner alltid en løsning, sier helsesjef Øivind Werner Johansen.

Videre plan avhenger av hvor mange vaksinedoser Sarpsborg kommune vil få i ukene framover. I beste fall vil de som har time i uke 37 og 38 snart kunne tilbys nye timer 3-4 uker tidligere enn planlagt. Alle får informasjon om eventuelle nye timer på SMS.

Kan kombinere vaksiner

FHI har også gjort det klart at det er mulig å kombinere de to mrna-vaksinene Pfizer og Moderna. Foreløpig er dette ikke aktuelt i Sarpsborg, siden det er nok doser av begge typene.

Når det gjelder dose 1, vil etternølerne fortsatt kunne få time til dette hvis de tar kontakt med servicetorget.