Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Går til nasjonale regler

Innhold

Går til nasjonale regler

08.06.2021

Fredag vil Sarpsborg igjen være tilbake på nasjonale koronatiltak, for første gang på over et halvt år. Det blir også lettelser i besøkstiltakene på sykehjemmene og barnehagene går til grønt nivå fra neste uke.

-Det er fantastisk at vi nå kan følge de nasjonale reglene igjen, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Siden den lite hyggelige rekorden med 263 smittede i Sarpsborg i uke 11, har tallene gått nedover uke for uke. De siste fire ukene har det vært under 10 smittede og forrige uke ble det kun påvist ett koronatilfelle i Sarpsborg

Risikonivå 1

-Vi er nå på risikonivå 1 av 5, det vil si det laveste nivået. Det er veldig gledelig etter å ha vært blant de aller hardest rammede kommunene i Norge gjennom store deler av senvinteren og våren, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman som samtidig minner om at pandemien ikke er slutt og at alle fortsatt må forholde seg til smittevernreglene holde avstand, bli hjemme og teste seg hvis de blir syke:

-Når vi nå åpner opp enda mer, er det utrolig viktig at vi fanger opp alle smittede raskt slik at vi kan sette inn målrettede tiltak og slå smitten ned før den rekker å spre seg.

Helt siden 6. november i fjor har tiltakene i Sarpsborg vært strengere enn de nasjonale, først som råd og anbefalinger, og deretter som påbud og forbud. Når den nåværende lokale forskriften løper ut ved midnatt natt til fredag denne uka, er det endelig tid for å gå tilbake til de nasjonale reglene.

Trinn 2

Fra fredag er det reglene i trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan som gjelder for Sarpsborg. Disse får du en fullstendig oversikt over på denne siden. Blant de viktigste endringene er:

 • Inntil 200 personer på innendørs arrangementer der alle sitter på faste, tilviste plasser og 600 på utendørs arrangementer med faste, tilviste plasser. Hvis regjerningen bestemmer at det planlagte koronasertifikatet skal tas i bruk i slike sammenhenger vil antallene kunne økes ytterligere
 • Inntil 20 personer innendørs og 30 utendørs i private sammenkomster på offentlig sted, i leide eller lånte lokaler
 • Voksne kan drive organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 personer, og med minst en meters avstand. Utendørs kan man være 30 personer
 • Det anbefales å ikke ha flere enn 10 gjester på besøk hjemme, i hagen eller på hytta. Beskyttede personer (del- eller fullvaksinerte og personer som har hatt korona de siste seks månedene) kommer i tillegg. Beskyttede skal fortsatt holde en meters avstand til de som ikke er beskyttet og i risikogruppene.
 • Skjenking av alkohol uten spiseplikt fram til midnatt

Trinn 3

Regjeringen har tidligere antydet at trinn 3 i gjenåpningsplanen kan komme allerede 17. juni, men ordfører Sindre Martinsen-Evje sier det er smittesituasjonen som avgjør om Sarpsborg vil kunne gå til trinn 3 på samme tidspunkt som resten av Norge.

-Nå skal vi aller først glede oss over at vi fra fredag igjen er på nasjonalt nivå, det såkalte trinn 2. Alle sarpinger fortjener skryt for at vi har kommet hit etter en lang og strevsom vinter og vår. Om vi ikke opplever noen nye utbrudd eller en betydelig økning i smittetallene, bør vi kunne være med når den nasjonale gjenåpningen går til trinn 3, men vi vil måtte ta en egen vurdering på dette når regjeringen kommer med en endelig dato for endringen, sier ordføreren.

Sykehjem og bofellesskap

Sykehjem og bofellesskap har hatt strenge besøksregler gjennom store deler av pandemien. Nå kommer det lettelser også her, blant annet ved at besøkende ikke lenger trenger å avtale besøk på forhånd.

Her er de nye besøksreglene:

 • Besøk må ikke avtales på forhånd. Besøkende bes om å registrere seg ved inngangen, slik at eventuell smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom det skulle oppstå en smittesituasjon. Registreringen skjer ved at besøkende fyller ut et skjema med navn, mobilnummer og tidspunktet for besøket. Skjemaet legges i egnet postkasse på stedet
  • På Helsehuset må besøk fortsatt avtales på forhånd
 • Besøkende bør holde minst en meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
  • Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende
  • Hvis beboeren ikke er beskyttet mot korona/covid-19 kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Men her må det gjøres en vurdering av ansvarlig helsepersonell, eventuelt i samråd med pårørende, basert på om beboeren er i en risikogruppe og på det lokale smitterisikonivået. (Slik smittenivået er i Sarpsborg nå, er det tillatt med fysisk kontakt.)
 • Antall besøkende bør ikke være flere enn gjeldende anbefalinger tilsier
 • Det må ikke være flere besøkende enn at de som ikke er beskyttet mot korona/covid-19 kan holde minst en meters avstand til ansatte, andre besøkende og andre beboere enn den de besøker
 • Besøk kan skje i fellesarealer, men gjeldende råd om avstand må kunne overholdes

Skoler, barnehager og SFO

På grunn av det lave smittetrykket går barnehagene over fra gult til grønt nivå fra og med mandag 14. juni. Det betyr blant annet at barna ikke lenger trenger å ta med mat hjemmefra.

Skolene fortsetter på gult nivå fram til feriestart 18. juni, men fra og med mandag 21. juni går SFO over til grønt nivå.