Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Gult nivå og normale åpningstider i barnehage og barneskole

Innhold

Gult nivå og normale åpningstider i barnehage og barneskole

20.01.2021

Barnehagene i Sarpsborg vil være tilbake på gult nivå fra fredag 22. januar. For barneskolene sin del, gjelder gult nivå fra mandag 25. januar.

Det betyr blant annet at både barnehagene og SFO vil få normale åpningstider igjen.

Barnehager:

Fra fredag 22. januar blir full åpningstid gjeninnført i barnehagene. 

Både barnehagebarn og ansatte skal fortsatt ha et begrenset antall kontakter når barnehagene er på gult nivå. Men en avdeling kan nå være en kohort/gruppe.

Ved henting og levering kan det maksimalt være 3-5 personer i garderoben samtidig. Munnbind brukes der man ikke klarer å holde 1 meters avstand.

Alle foresatte vil få detaljert informasjon fra sin barnehage om overgangen til gult nivå.

Barneskoler:

Fra mandag 25. januar er barneskolene tilbake på gult nivå.

Det betyr at undervisning igjen vil skje på skolen og at SFO vil ha full åpningstid.

En klasse kan nå være en kohort/gruppe, og det enkelte klassetrinn kan samarbeide.

Hver skole vil sende ut detaljert informasjon om hvordan skoledagene blir framover.

Ungdomsskoler:

Ungdomsskolene i Sarpsborg vil fortsatt være på rødt nivå - men målet er at gult nivå innføres fra mandag 1. februar.

Det vil senest tirsdag 26. januar komme endelig informasjon om hvilket nivå ungdomsskolene skal være på fra uke 5.

Detaljert informasjon vil komme fra den enkelte ungdomsskole.

Om spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk opprettholdes så langt det er mulig, både i barnehage og skole. Denne undervisningen vil også skje på tvers av kohorter, hvis det er nødvendig.

Videregående skoler:

De videregående skolene i Sarpsborg vil fortsatt være på rødt nivå til og med uke 4 - men målet er at gult nivå innføres fra mandag 1. februar.

Det vil senest tirsdag 26. januar komme endelig informasjon om hvilket nivå de videregående skolene skal være på fra uke 5.