Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Hjelper næringslivet

Innhold

Hjelper næringslivet

19.03.2020

Etter korona-utbruddet er det mange småbedrifter og enkeltmannsforetak som går en usikker fremtid i møte og som har store økonomiske bekymringer. Sarpsborg kommune utsetter derfor betalingen for eiendomsskatt for næringsdrivende.

Det var Sarpsborg næringsforening som rettet en henvendelse til Sarpsborg kommune der de ber kommunen om å avhjelpe det lokale næringslivet på kort sikt. I første omgang ved å be om betalingsutsettelse for eiendomsskatt for første termin som forfaller 25. mars.

Torsdag 19. mars vedtok utvalg for hastesaker i Sarpsborg kommune å imøtekomme oppfordringen fra Sarpsborg næringsforening.

-Det er viktig at det er arbeidsplasser å gå tilbake til når denne krisen er over. De viktigste virkemidlene for å sikre dette er det staten som rår over, men vi ønsker sterkt å bidra overfor lokalt næringsliv innen de økonomiske rammene kommunen råder over. I tillegg til å ikke kreve inn eiendomsskatt for første termin nå, vil kommunen heller ikke kreve inn gebyrer for vann, avløp og renovasjon nå. På denne måten håper vi å gjøre situasjonen litt mindre krevende for næringslivet, og spesielt de små som sliter i disse tider, sier Sindre Martinsen-Evje

Eiendomsskatten fra næringseiendommer for 1. termin utgjør om lag 20 millioner kroner pr termin, mens vann-, avløps- og renovasjonsgebyrene utgjør om lag ni millioner kroner.

-I den krevende tiden som mange bedrifter er i nå, er det viktig at vi gjør tiltak på kort og lang sikt. Mange virksomheter har fått stopp i inntekter på grunn av koronasituasjonen, men utgiftene vil fortsatt være der. Vi opplever et konstruktivt samarbeid med kommunen for å prøve å finne tiltak som kan hjelpe. Utsettelse av kommunale avgifter vil være til hjelp for virksomhetenes likviditetssituasjon. På lengre sikt ønsker vi å diskutere også andre tiltak., sier Mariann Karlsen i Sarpsborg næringsforening.

Utvalget for hastesaker har vedtatt at det gis en betalingsutsettelse på eiendomsskatt og VAR-gebyrer for næringseiendommer. Dette gjøres ved at forfall for første termin utsettes, og at beløpet fordeles på de tre gjenstående terminene. Vedtaket innebærer utsettelse med to måneder for en tredjedel av terminbeløpet, og ytterligere utsettelse for det øvrige beløpet.