Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Ikke behov for lokal forskrift

Innhold

KOMMUNEOVERLEGE: Sapna Iqbal er kommuneoverlege i Sarpsborg.

Ikke behov for lokal forskrift

21.09.2021 av Pål Nilsen

Det er ikke behov for noen lokal koronaforskrift i Sarpsborg. -Vi ser nå en ny nedgang i smittetallene og dette markerer samtidig en ny fase i koronapandemien. Med den gode vaksinedekningen i Sarpsborg nærmer tiden seg for at vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Etter svært lite smitte i sommer, steg smittetallene raskt da skolene i Sarpsborg åpnet igjen etter ferien. Fra å ha ligget mellom 0 og 10 tilfeller i uka i juli, økte smittetallene til 65, 62 og 75 de tre siste ukene i august. Første uke i september var det hele 159 smittetilfeller og uka etter 140. Forrige uke kom det en gledelig nedgang til 43 smittede.

Ingen særskilte lokale regler

Den samme tendensen gjelder i hele Norge og det er forventet at tallene vil gå ytterligere ned. Sentrale helsemyndigheter mener vi her i Norge nå kan se på korona som en av flere luftveissykdommer med sesongvariasjon, lik en sesonginfluensa. Bent Høie forbereder landet på «en normal hverdag med økt beredskap». Han ber de kommunene som har behov for en lokal koronaforskrift om å ha denen klar senest fredag denne uka.

-Kriseledelsen i Sarpsborg kommune har vurdert behovet for lokal forskrift og mener det ikke er nødvendig med særskilte regler for Sarpsborg. Vi har en oversiktlig og stabil situasjon i Sarpsborg og er blant de kommunene i Norge med høyest andel vaksinerte. Kommunen er godt forberedt på en gjenåpning, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Barn og unge

En veldig stor del av den økte smitten de siste ukene har rammet barn og unge. I Sarpsborg har over halvparten av smittetilfellene fra uke 31 rammet barn og unge under 20 år. I uke 35 var så mange som 79% av de smittede i denne aldersgruppen, mens kun 3% rammet voksne over 50 år.

-Nå er veldig mange av ungdommene vaksinerte og dermed synker tallene, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal som anslår at det i Sarpsborg nå er 70-80 prosent beskyttede i aldersgruppen 12-15 år som er den siste som har fått tilbud om vaksine.

Vaksinene virker

Smittetallene etter sommeren viser tydelig at vaksinene gir god beskyttelse. Bak de høye smittetallene de siste seks ukene, ligger det faktum at en stor del av de smittede er barn og unge som ikke var vaksinert. I enkelte uker har over 70% av de smittede vært uvaksinerte, mens drøye 10% har vært fullvaksinerte.

Smittetallene har etter hvert fått en mindre betydning for å beskrive pandemiens alvor. Dette fordi unge og friske sjelden blir alvorlig syke av korona. Mange har ikke en gang symptomer. Antallet innlagte koronapasienter på sykehuset er det som best beskriver alvoret i pandemien nå. Og også disse tallene er gledelige. Tirsdag var det fem pasienter innlagt på Sykehuset Østfold med korona. Ingen av disse er fra Sarpsborg.

Endret rapportering

På disse sidene får du hele tiden oppdaterte tall over koronapandemien i Sarpsborg.

Som følge av utviklingen, har Sarpsborg kommune nå gjort noen endringer i rapporteringen. Vi har lagt inn statistikk som viser om de smittede er vaksinert eller ikke. I tillegg gir vi ukentlige tall på hvor mange sarpinger som er innlagt på sykehus med korona.

Samtidig er oversikten over karantener tatt bort. Dette var viktig informasjon tidligere i pandemien, men dagens situasjon med massetesting og få med alvorlig sykdom, gjør denne informasjonen mindre aktuell og vil ikke gi et riktig bilde av alvorlighetsgraden.

-Stolt av sarpingene

-Jeg er veldig glad og stolt over at sarpingene har latt seg vaksinere. Det er eneste veien ut av pandemien og hovedgrunnen til at vi om ikke så veldig lenge kan gå tilbake til en mer normal hverdag uten særskilte koronaregler, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje som oppfordrer de som ennå ikke har vaksinert seg til å bestille time så raskt som mulig.

Kommuneoverlege Sapna Iqbal minner om at det fortsatt er viktig med god håndhygiene og være hjemme hvis du er syk. -Vi blir nok aldri kvitt koronaviruset, men så lenge vi har vaksiner som beskytter godt, vil korona mer bli som en sesonginfluensa. Om vi fortsatt er flinke til å tenke smittevern, vil vi også redusere antallet som blir syke av influensa – på samme måte som det siste halvannet året der vi knapt nok har hatt alvorlig influensasyke i det hele tatt.

Nedjustert TISK

Den endrede smittesituasjonen fører at såkalt nedjustert TISK (testing, isolering, smittesporing, karantene) innføres neste uke. 

-Vi ser nå detaljert på hvordan dette vil endre vår måte å jobbe på. Vi kommer blant annet til å drive smittesporing kun mot de aller nærmeste. Folk flest vil nok først og fremst merke dette gjennom mer bruk av selvtester og at færre må gå i karantene, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.