Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Ingen russefeiring ennå

Innhold

Ingen russefeiring ennå

13.04.2021

Russefeiringen i Sarpsborg er foreløpig utsatt til 1. mai, men smittesituasjonen gjør at utsettelsen kan bli forlenget. Det ble konklusjonen på et møte i går mellom russepresidentene, skoleeier, kommuneoverlegen og politiet. Ny felles vurdering kommer 26. april.

Russepresidentene på Greåker, St. Olav og Kalnes videregående skoler i Sarpsborg diskuterte russefeiringen i et møte med representanter for politiet, Viken fylkeskommune og Sarpsborg kommune mandag 12. april. På møtet gikk de gjennom nåværende smittesituasjon og de strenge koronatiltakene som foreløpig gjelder fram til og med 25. april.

På dette møtet var det enighet om å utsette russefeiringen til 1. mai i første omgang. Det blir et nytt møte 26. april for å vurdere om smittesituasjonen er forbedret slik at russefeiringen kan gjennomføres på en eller annen måte eller om den må utsettes ytterligere.

-Uakseptabelt

I en oppsummering fra møtet skriver russepresidentene at all russefeiring vil være uakseptabel.

-Det er vanskelig å være russepresident i denne uforutsigbare tiden, men vi står sammen om den viktige beslutningen om å utsette russefeiringen. Alle har et felles ansvar for å bekjempe viruset, hindre smittespredning og bidra til smittesporing. Siden det er mye smitte blant oss unge, er det viktig at vi gjør en ekstra innsats for å få ned smitten. Selv om vi er slitne og lei, betyr ikke det at vi kan bryte restriksjonene, vi må heller samarbeide for at situasjonen skal forbedres, skriver russepresidentene som samtidig oppfordrer russen til å ha digital kontakt, ta vare på hverandre, og passe på at noen ikke faller utenfor.

-Glad for samarbeid

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman er glad for det gode samarbeidet med russen og at de står samlet om å utsette feiringen.

-Det er mye smitte i sarpsborgsamfunnet generelt og det har vært flere tilfeller blant ungdom i det siste. Vi vet at de aller fleste smittetilfellene skjer i egen husstand eller på fritiden med venner og familie. En tradisjonell russefeiring er ikke forenlig med smittesituasjonen og det faktum at vi har landets strengeste koronaregler, sier kommuneoverlegen.

Presiseringer

På møtet var det enighet om noen viktige presiseringer:

  • All form for russefeiring er uønsket, inkludert bruk av russedress, gjennomføring av knuteregler og rulling med van og buss
  • Alle arrangementer/private sammenkomster utenfor hjemmet er forbudt, både ute og inne
  • Private sammenkomster som er planlagt i forkant kan bli regnet som et arrangement
  • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem
  • Det gis et unntak for de unge som kan ha 1-2 faste nærkontakter. Skoleklasser på videregående skole er ikke regnet som en kohort utenom skoletiden
  • Klar anbefaling om å ikke reise eller møtes i en annen kommune - da kan man risikere å bli bortvist.

-Kan få konsekvenser

I uttalelsen fra møtet heter det at målet for perioden er å møte færrest mulig mennesker slik at Norge kan starte gjenåpningsplanen. Russepresidentene minner om at brudd på forskriften kan få store konsekvenser og at politiet kan bøter på rundt 20.000 kroner.

-Dersom enkeltpersoner ikke følger anbefalingene og reglene, vil det gå utover all russ og samfunnet generelt. Det er viktig å huske på at dette er noe større og viktigere enn at vi får feiret russetiden, heter det i uttalelsen fra russepresidentene.

Det bemerkes at Borg videregående skole, som har få russ, ikke har egen russepresident i år.

Samme i Fredrikstad?

Kommuneoverlegen i Sarpsborg har hatt dialog med sine kolleger i Fredrikstad med tanke på å ha mest mulig like regler for russefeiringen i Nedre Glomma.

-Det er samtidig viktig å minne om at hvis du får symptomer, må du holde deg hjemme og teste deg. Får du påvist korona er det veldig viktig at du bidrar i smittesporingen, slik at vi kan unngå et større utbrudd, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman.

Russen får skryt

Ordfører Sindre Martinsen-Evje skyter av russen:

-Jeg er stolt over russen som tar dette viktige samfunnsansvaret, og vil rette en stor takk til dem. Vi har et godt samarbeid, og det er jeg veldig takknemlig for