Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Jobbpendlere må testes

Innhold

Jobbpendlere må testes

22.09.2020

Arbeidstakere i Norge, som bor i Sverige, Finland eller røde områder/land i EØS/Sveits skal testes. I denne saken finner du mer informasjon.

OBS: Denne saken er fra 22.09.20. Alle som har utenlandsk arbeidskraft må sette seg inn i karantenereglene fra regjeringen.
Les om de nye innstrammingene her (28.10.20): 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/

Sverige og Finland

Covid-19-forskriften krever at ansatte som jevnlig pendler fra røde områder i Sverige og Finland til Norge, skal testes hver 7. dag i Norge for å slippe innreisekarantene i arbeidstiden.

For helsearbeidere gjelder dette kun de som dagpendler. Definisjon av dagpendler er en som drar frem og tilbake samme dag som man jobber (altså som ikke overnatter i Norge).

OBS: Arbeidstakere som testes hver 7. dag bør ikke vente på testsvar før de jobber. Hvis de får positiv test kontaktes de av smitteoppsporer, mens har de negativ test, hører de ikke noe. Personer som har tilgang til helsenorge.no kan sjekke svar selv via denne siden.

Røde områder/land i EØS/Sveits

For arbeidere fra andre røde områder/land i EØS/Sveits som kommer til Norge for å jobbe, gjelder det 2 tester - som tidligere. Dette gjelder også helsearbeidere fra Sverige og Finland som ikke dagpendler.

De må ha en negativ test for å kunne jobbe (men har da fremdeles fritidskarantene, slik at man må være i karantene utenfor arbeidstiden), og en negativ test nummer to for å også få fritak fra fritidskarantene. Test nummer to må tas tidligst 48 timer etter første test og tidligst 5 dager etter ankomst.

OBS: Arbeidstakere som er omfattet av bestemmelsen om to tester, må vente på negativt svar før de kan jobbe. Her avtales det med teststasjonen når testen bestilles av arbeidsgiver, at vedkomne får svar også på negativ test når testsvar foreligger. De to testene er for øvrig en frivillig ordning som arbeidsgiver kan velge istedenfor å ha arbeidstakere i karantene i 10 dager før de kan starte opp i jobb.


Les mer på helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus/reise#Unntak-fra-regelen-om-karantene

Test-alternativer

Bedrifter i Sarpsborg med ansatte som trenger testing, har to muligheter;

  • Arbeidsgiver kan bestille test til de ansatte på Koronatestsenteret i Sarpsborg sentrum, ved å ringe 902 62 442. (Åpningstider: Hverdager 08.00-19.00. Helger 09.30-16.30.) Det koster 500 kroner for en test.
    Ansatte som skal testes på sirkustomta trenger dokumentasjon som på forhånd er fylt ut av arbeidsgiver.  Dokumentet skal deretter signeres på teststasjonen. Skjema finner du ved å trykke her. 

  • Halden kommune har avklart at at alle jobbpendlere som kommer inn til Norge over Svinesund kan benytte testsenteret på Svinesund når dette er mest effektivt - og så fremt kapasiteten er god. Dette gjelder også arbeidstakere med arbeidssted i Sarpsborg.
    OBS: Ingen skal kjøre til Svinesund for å la seg teste der, dersom man ikke har krysset grensen samme sted. Har man ikke krysset grensen ved Svinesund, skal koronatesting utføres i den kommunen man jobber. Det koster 500 kroner for en test.

Faktura for tester sendes arbeidsgiver i etterkant av testing.

Har du ansatte som skal testes på Svinesund? Se Halden kommunes oversikt over to skjemaer som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstaker har med til teststasjonen ferdig utfylt. Klikk her for å komme til informasjonssiden til Halden kommune