Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Klart for tredje dose til noen

Innhold

Klart for tredje dose til noen

16.09.2021

Sarpsborg kommune starter nå koronavaksinasjon med tredje dose. Denne tilbys innbyggere med særskilte sykdommer eller som bruker spesifikke medisiner.

For de aller fleste er to vaksinedoser nok til å gi svært god beskyttelse mot koronaviruset. Men noen trenger en tredje dose for å få god beskyttelse. Folkehelseinstituttet har nå kommet med en oversikt over hvilke grupper dette gjelder.

Disse tilbys 3. dose

  • De som har transplantert benmarg (siste to år) eller organer
  • De som har alvorlig nyresvikt eller mottar dialyse
  • De som har alvorlig eller moderat medfødt immunsvikt
  • De som har alvorlig eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • De som bruker spesifikke immundempende medisiner
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  • Andre som har svært nedsatt immunforsvar, ifølge en legespesialist

Flere detaljer om de utsatte gruppene og en oversikt over aktuelle medisiner, finner du på FHI sine nettsider

Ring for å bestille time

Er du en av de som omfattes av tilbudet om en tredje vaksinedose, må du ringe servicetorget på 69108000 for å bestille time. Det er tilgjengelige timer fra nå og noen uker framover. Kommunen antar at alle berørte skal kunne bli vaksinert senest i uke 40.

For de som er mobile vil vaksinasjonen foregå på vaksinasjonssenteret på Valaskjold

Krever dokumentasjon

Innbyggere som tilbys tredje vaksinedose, må kunne dokumentere at de tilhører de utsatte gruppene. Det kan være gjennom vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resepter eller lignende skriftlig dokumentasjon. Flere detaljer om hva som kreves finner du her

Dokumentasjonen må legges fram på vaksinasjonssenteret på oppgitt tidspunkt for vaksinasjon.