Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Kurland barneskole stenges delvis ned

Innhold

Kurland barneskole stenges delvis ned

05.11.2020

Kurland barneskole har vært rammet av flere tilfeller med korona den siste tiden. For å få kontroll på smitten, er det nå besluttet å delvis stenge ned skolen fra og med fredag 6. november og ut uke 46.

Direktør for oppvekst i kommunen, skoleledelsen, kommuneoverlegen og FHI står sammen om beslutningen.

Helt konkret innebærer stengingen av Kurland barneskole dette:

1.-4. trinn:

  • 1.-4. trinn vil fortsatt få et tilbud på skolen. Hver klasse vil være en egen kohort og være adskilt fra andre klasser både ute og inne. 

  • Elever som har plass på SFO, vil få tilbud om ettermiddagsplass etter endt skoledag og fram til klokken 16.00. SFO vil ikke ha morgentilbud i denne perioden. 

  • Noen klasser på 1.-4. trinn vil få et nytt klasserom å forholde seg til. Dette gjøres for at ulike kohorter/klasser ikke skal være tett på hverandre. Elevene kan komme til skolen mellom kl. 08.15 og 08.30, og skal da gå rett til sitt klasserom. Det vil være ansatte ute med gule vester som kan vise vei til riktig klasserom.

  • Foreldre skal ikke være med inn i skolebygget. Barn skal leveres og hentes i skolegården gjennom hele perioden.

  • Alle klasser starter og slutter til vanlig tid (08.30 – 13.15).

5.-7. trinn:

  • 5.-7. trinn vil ha hjemmeundervisning med sin kontaktlærer. Samarbeid og kontakt med lærer vil skje via Teams.

  • Alle elever logger inn på Teams klokken 08.30. Dagsplaner og oppfølging gjennom dagen vil bli gitt av kontaktlærer.


NB: Fredag 13. november er planleggingsdag for alle skoler i Sarpsborg. Denne dagen er derfor en fridag for alle elever.