Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Må avtale besøk på sykehjemmene

Innhold

Må avtale besøk på sykehjemmene

05.02.2021

Regjeringen åpner for mindre strenge besøksregler på sykehjem. -Vi følger de nye rådene langt på vei. Men fortsatt må besøk avtales på forhånd og mange av besøkene vil måtte foregå på rommene, sier assisterende direktør helse, Alice Reigstad.

Onsdag denne uka fortalte helse- og omsorgsminister Bent Høie om en oppmykning av reglene for besøk i sykehjem, siden de fleste beboere på sykehjem nå er fullvaksinert mot korona. Blant annet fortalte han at det nå igjen skulle være lov å klemme. De nye reglene trer i kraft fra mandag 8. februar. 

Lokale tilpasninger

-Våre sykehjemsbeboere har hatt store begrensninger i sine egne hjem under store deler av pandemien og i enkelte perioder har de ikke kunnet ta imot besøk i det hele tatt. Det er flott at de nå får en mer normal hverdag, sier assisterende direktør helse i Sarpsborg kommune, Alice Reigstad.

-Vi følger de nye rådene langt på vei, men med noen lokale tilpasninger. Helseinstitusjonene våre har opplevd mange tilfeller av smitte og karantener gjennom lang tid og spesielt alvorlig var det i ukene etter jul. Først nå sist mandag, 1. februar, kunne vi igjen åpne for sykehjemsbesøk etter at dette hadde vært forbudt siden 8. januar. Det store smittetrykket vi har hatt over lang tid gjør at vi fortsatt må være noe restriktive i en periode framover, sier Reigstad.

To forhold

Det er særlig to forhold som blir annerledes for sykehjemmene i Sarpsborg.

-Besøk på våre sykehjem må fortsatt avtales på forhånd. Våre ansatte har stått i et voldsomt press over lang tid og det er som sagt ikke mange dager siden vi hadde fullt besøksforbud. Vi tør rett og slett ikke slippe opp for mye for raskt. Når besøk avtales på forhånd kan vi ha god dialog med de besøkende. Vi kan da orientere om at de ikke kan komme på besøk om de er syke eller i karantene. Og når de kommer til avtalt tid, kan vi ta imot alle besøkende personlig, vi sørger for at de blir registrerte og gir dem en god orientering om hvordan besøket skal foregå i praksis, sier Alice Reigstad.

-De fleste av våre beboere på sykehjemmene er ferdig vaksinerte, men det er svært få på Helsehuset og øvrige på korttidsopphold som er vaksinert. Våre sykehjemslokaler er også svært ulike. Noen av dem egner seg godt for at besøk nå kan foregå i fellesarealer, mens andre ikke har fellesarealer som ivaretar smitterisikoen på en god nok måte. Vi må gjøre det vi kan for å redusere smittefaren så mye som mulig. Hovedregelen i Sarpsborg vil derfor fortsatt være at besøk må foregå på rommene til sykehjemsbeboerne, sier assisterende direktør Alice Reigstad.

Hva med klemming?

De nye rådene fra regjeringen opprettholder det generelle rådet om at de besøkende skal ha minst én meters avstand til den de besøker. Om alle parter er vaksinerte, kan de ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

-Vi kommer til å gi alle besøkende god veiledning når de kommer og vår klare anbefaling er at de bør holde avstand til den de besøker og unngå fysiske kontakt, så lenge ikke alle er vaksinerte. Så stoler vi på at våre besøkende tar ansvar for å ivareta godt smittevern, sier assisterende direktør Alice Reigstad.

Her kan du lese hva du må forholde deg til ved besøk i kommunens sykehjem.