Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Mulig med besøk på bofellesskap

Innhold

Mulig med besøk på bofellesskap

23.04.2020

Det vil nå være mulig å besøke beboere i bofellesskap. På grunn av smittefare vil det imidlertid fortsatt være sterke restriksjoner på besøk.

12. mars ble det innført totalt besøksforbud på alle helseinstitusjonene og bofellesskapene i Sarpsborg kommune. Dette for å skjerme pasienter og beboere som tilhører risikogruppen for korona. Helsedirektoratet har nå lempet på forbudet for bofellesskapene og helsesjef Øivind Werner Johansen sier at Sarpsborg kommune følger de nye anbefalingene fra i dag.

-Sterke restriksjoner

-Det vil bli til dels sterke restriksjoner på besøk, sier helsesjefen. Dette innebærer blant annet en begrensning i antall besøkende og en presisering av at alle besøk skal foregå i beboernes leiligheter.

-Mange av brukerne i bofellesskapene er i risikogruppene og en smitte av korona-virus kan gi økt risiko for alvorlig sykdom. Det er derfor viktig å fortsatt vise stor aktsomhet, særlig knyttet til hånd- og hostehygiene. Det er også viktig at personer med forkjølelsessymptomer holder seg hjemme, sier helsesjef Øivind Werner Johansen som gjentar at det ikke anbefales bruk av smittevernutstyr hvis ingen er mistenkt eller bekreftet smittet.

Anbefalinger

Dette er de nye anbefalinger ved besøk i bofellesskapene:

  • De som er syke med forkjølelses symptomer skal holde seg hjemme
  • Besøkende må varsle om besøket i forkant
  • Av hensyn til den enkelte bruker, naboer og personale skal besøkende gis informasjon og veiledning i hvordan de kan unngå å bringe smitte til bofellesskapet
  • Besøkende tilbys håndvask, eventuelt antibac ved ankomst og når de går
  • Besøkende skal gå direkte til beboers leilighet
  • Besøk må gjennomføres inne i beboers leilighet, med 1-2 personer ad gangen
  • Besøkende anbefales å holde anbefalt avstand til brukeren
  • Besøkende skal ikke bevege seg inn i fellesarealer og unngå kontakt med øvrige beboere/naboer og ansatte
  • Personer med demenssykdom er spesielt sårbare for smitte. Godt smittevern er avgjørende for å beskytte mot smitte fra andre beboere, besøkende og ansatte.

Forbud på sykehjemmene

Reglene nevnt over gjelder for alle bofellesskapene i boveiledningstjenesten, samt bofellesskapene Haugvoll, Valaskjold, Tuneveien 20, Karl Johansgate, Thranesgate, Eplehagen og Kurland.

Totalt besøksforbud opprettholdes for Helsehuset og sykehjemmene Tingvoll, Kurland, Borgen, Kruseløkka, Haugvoll og Valaskjold, samt Prestekragen barnebolig.